Przejdź do treści

Nowelizacja przepisów prawa upadłościowego

W dniu 24 marca 2020r. nastąpi nowelizacja przepisów prawa upadłościowego. Proponowane przez ustawodawcę zmiany mają na celu usprawnienie tego typu postępowań. Przykładem może być zgłaszanie wierzytelności bezpośrednio syndykowi, a nie za pośrednictwem sędziego – komisarza – tak, jak było dotychczas.

        Zasadnicza zmiana dotyczyć będzie uchylenia w całości art. 4914  ustawy prawo upadłościowe. Będzie to skutkować rezygnacją z konieczności badania przez Sąd na etapie ogłaszania upadłości zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. O ogłoszeniu upadłości decydować będzie stan niewypłacalności. Nie oznacza to jednak, że przyczyny powstania stanu niewypłacalności nie będą w ogóle uwzględniane. Będą one brane pod uwagę przy ustalaniu formy zakończenia postępowania upadłościowego, tj. przy wydawaniu postanowienia w przedmiocie planu spłaty wierzycieli.

        Kolejną zmianą przewidzianą w ustawie będzie możliwość  oddłużenia w drodze układu zawieranego między dłużnikiem a wierzycielami, pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, czuwającego nad wykonaniem tzw. układu. Proponowane rozwiązanie pozwoli na ograniczenie roli sądu do minimum, tj. do zatwierdzenia zawartego układu, jak również przyczyni się do zmniejszenia wpływu spraw do sądu.

        Nowe rozwiązania przewidują również obowiązek zaliczenia do okresów spłaty ( w ramach ustalonego przez Sąd planu spłaty) okresu od upływu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości do dnia zakończenia postępowania upadłościowego (art. 370a ust. 5 ustawy prawo upadłościowe).

        Najciekawszym rozwiązaniem proponowanym przez ustawodawcę będzie wprowadzenie instytucji warunkowego umorzenia zobowiązań, którą regulować będą przepisy art. 49116 prawa upadłościowego. W obowiązującym stanie prawnym sąd odstępuje od ustalania planu spłaty wierzycieli i od razu umarza zobowiązania upadłego dłużnika – jeżeli jego  osobista sytuacja wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty. Po nowelizacji przepisów umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy niezdolność będzie mieć charakter trwały. W sytuacji, gdy w ocenie Sądu niezdolność do dokonania jakichkolwiek spłat nie będzie trwała, wówczas wyda on postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań. Jednakże, gdy upadły odzyska zdolność do spłat zobowiązań, Sąd ustali plan spłaty wierzycieli. Postanowienie to oznaczać będzie, że zobowiązania dłużnika zostaną umorzone bez ustalania planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że w terminie 5 lat od dnia jego uprawomocnienia się upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd uznając, że ustała niezdolność  upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli to postanowienie i ustali plan spłaty wierzycieli.

        Podsumowując, nowelizacja przepisów sprawi, że dużo łatwiej będzie uzyskać upadłość konsumencką. Jednak to co dla dłużników najważniejsze – na umorzenie długów trzeba będzie zapracować wykonując długoletnie plany spłaty.

Więcej artykułów


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/leszekw83/kancelariagawlas.pl/public_html/index.php:1) in /home/klient.dhosting.pl/leszekw83/kancelariagawlas.pl/public_html/wp-content/plugins/ays-popup-box/public/class-ays-pb-public.php on line 137

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds