Blog

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta – lepiej się do niego przygotować Codzienna praktyka kancelarii wyraźnie …

Elektroniczna licytacja nieruchomości – jak wygląda? Kiedy komornik może ją zastosować? W 2021 r. ustawodawca …

Pracodawca nie wypłaca minimalnego wynagrodzenia – co można zrobić? Podstawowe zagadnienia wypłaty minimalnych wynagrodzeń Wśród …

Zajęcie wynagrodzenia za pracę a zmiana pracy Przepisy postępowania egzekucyjnego zostały tak sformułowane, by w …

zmiana nazwiska

Rozwód a zmiana nazwiska

Rozwód a zmiana nazwiska W następstwie orzeczenia przez Sąd rozwodu, a więc po uprawomocnieniu się …

O czym należy pamiętać sporządzając własnoręcznie testament? W Kodeksie cywilnym przewidziano trzy różne formy testamentów …

Kary porządkowe w miejscu pracy Pracodawca został wyposażony w możliwość stosowania kar porządkowych wobec pracowników. …

Rygor natychmiastowej wykonalności zobowiązania z tytułu wynagrodzenia za pracę Jak wiemy umowa o pracę jest …