Przejdź do treści

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Mateusz Gawlas

Świadczymy pomoc prawną dla dłużnika na terenie całego kraju.

Jesteśmy prawnikami z kilkunastoletnim doświadczeniem,
a swoje działania zawsze koncentrujemy na kompleksowej
i fachowej pomocy w prowadzeniu spraw naszych klientów. Reprezentujemy osoby fizyczne oraz firmy przed sądami, komornikami i innymi organami egzekucyjnymi, organami ścigania, organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, jak również organami administracji publicznej
i samorządowej. Naszych klientów zastępujemy także
w postępowaniach prowadzonych przed Rzecznikiem Finansowym, Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Pomoc świadczona w ramach kancelarii obejmuje reprezentację klientów w sporach sądowych, a także postępowaniach egzekucyjnych, upadłości konsumenckiej, likwidacyjnych, restrukturyzacyjnych, w sprawach karnych oraz podczas mediacji. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i na bieżąco informujemy o jej postępach.

Specjalizujemy się m. in. w obronie przed firmami windykacyjnymi i pożyczkowymi, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, w tym w obronie przed egzekucją komorniczą.

W TRAKCIE NASZEJ WIELOLETNIEJ PRAKTYKI, O POMOC PRAWNĄ ZWRACAŁY SIĘ DO NAS OSOBY, KTÓRE STAWAŁY W OBLICZU POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO, SĄDOWEGO CZY UPADŁOŚCI. NASZYM CELEM JEST OCHRONA PRAW I POMOC ZADŁUŻONYM M. IN. PRZED NIEUPRAWNIONYMI ROSZCZENIAMI I DZIAŁANIAMI WIERZYCIELI, CZĘSTO UKIERUNKOWANYMI NA SZYKANOWANIE RZEKOMYCH DŁUŻNIKÓW.

W wielu sytuacjach bowiem ze względu na typ sprawy, podstawę zobowiązania, przedawnienie długu, czy błędy formalne lub proceduralne popełniane przez wierzycieli, zasadność takich roszczeń jest w rzeczywistości wątpliwa. Bronimy zatem naszych klientów przed wadliwymi czynnościami komorników sądowych, innych organów egzekucyjnych oraz syndyków. 

W drodze odpowiednich środków prawnych, takich jak np. powództwo przeciwegzekucyjne, skarga na czynności komornika czy zażalenie na postanowienie w sprawie nadania klauzuli wykonalności, mamy realną możliwość zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikowi. Staramy się przede wszystkim zapewnić naszemu klientowi spokój i poczucie bezpieczeństwa, co ma szczególne znaczenie w sporach z podmiotami niesłusznie postrzeganymi za stronę silniejszą, jak np. firmy windykacyjne czy banki.

Nasza oferta pomocy antywindykacyjnej i zakres ochrony dłużnika

SPORY SĄDOWE
Jedną z najistotniejszych kwestii dotyczącej obrony dłużnika jest konieczność zagwarantowania mu skutecznej ochrony w toku procesu sądowego.
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE/ EGZEKUCJA SĄDOWA
Jedną z najistotniejszych kwestii dotyczącej obrony dłużnika jest konieczność zagwarantowania mu skutecznej ochrony w toku procesu sądowego. PRAWO BANKOWE/ KREDYTY FRANKOWE
Zakres usług oferowanych przez kancelarię obejmuje także reprezentację klientów w sporach  z bankami i instytucjami finansowymi, jak również obronę lub dochodzenie roszczeń wynikających z kredytów waloryzowanych.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA/ PRAWO UPADŁOŚCIOWE
Oferta kancelarii w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego obejmuje szereg rozwiązań skierowanych do osób fizycznych oraz osób prawnych, którzy stali się niewypłacalni lub znaleźli się w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością.

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH
Przedmiotem działalności kancelarii jest także prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych osób fizycznych oraz prawnych w tym dłużników.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zakres usług oferowanych przez kancelarię obejmuje również pomoc w zakresie szeroko rozumianej ochrony danych osobowych.
SPRAWY KARNE
Pomoc prawna oferowana przez kancelarię obejmuje także reprezentację klientów w toku postępowania karnego na wszystkich jego etapach. 

PRAKTYKA OGÓLNA
Kancelaria reprezentuje również klientów w tzw. sprawach z urzędu oraz sprawach jedynie częściowo powiązanych z świadczoną już pomocą prawną. 

Reprezentujemy klientów w sporach z bankami i instytucjami finansowymi

Dodatkowo, nasza specjalizacja obejmuje także reprezentację klientów we wszelkich sporach  z bankami lub innymi instytucjami finansowymi, w tym także związanymi z kredytami waloryzowanymi kursem walut obcych, takich jak EURO, USD czy CHF – tzw. „kredyty frankowe”. Działalność kancelarii polega nie tylko na zastępstwie procesowym klientów w toku prowadzonych postępowań sądowych lub egzekucyjnych, ale także na udzielaniu porad prawnych oraz opiniowaniu stanów faktycznych, pozwalających klientowi na pełne rozeznanie ewentualnych skutków i konsekwencji zawieranej przez niego umowy. Kancelaria oferuje także pomoc w zakresie negocjacji oraz mediacji z bankami lub innymi instytucjami finansowymi. Naszym nadrzędnym celem jest nie tylko zapewnienie klientowi szerokiej obrony przed działaniami wspomnianych powyższej podmiotów, ale także dochodzenie należnych mu świadczeń.

Obsługa i doradztwo prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych

Wychodząc naprzeciw dynamicznie rozwijającego się rynku oraz zmian w przepisach, nasza kancelaria oferuje także wszechstronną pomoc oraz doradztwo w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów oferujemy m. in. czynności związane z przygotowaniem audytu zgodności, obejmującego bieżące wsparcie klienta w dostosowaniu dokumentacji oraz praktyk w zakresie przetwarzanych danych osobowych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – tzw. „RODO”. Ponadto, nasze działania obejmują także analizę stosowanych zabezpieczeń oraz wdrożenie odpowiednich rozwiązań mających na celu zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe wraz z niezbędną do tego dokumentacją. Działalność kancelarii obejmuje również reprezentowanie Klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przed sądami w toku postępowań związanych z naruszeniem praw wynikających z RODO.

Dobra osobiste, zadośćuczynienia, odszkodowania oraz nienależne świadczenia

Działalność naszej kancelarii obejmuje także wszechstronne doradztwo, a także prowadzenie spraw z zakresu naruszenia i ochrony dóbr osobistych osób fizycznych oraz prawnych. Świadczona przez nas pomoc prawna dotyczy m. in. podmiotów, których dobra osobiste majątkowe lub niemajątkowe zostały w jakikolwiek sposób zagrożone. Analizujemy powierzone nam materiały i dokonujemy ich wszechstronnej oceny pod kątem stopnia naruszeń. Naszych klientów reprezentujemy zarówno na etapie sądowym, jak i przedsądowym w sporach powstałych na skutek pomówień, przekazywania i upubliczniania fałszywych informacji np. w prasie, telewizji, internecie czy mediach społecznościowych. Pomagamy i reprezentujemy także firmy, których dobra osobiste, a w szczególności reputacja jest koniczna do prawidłowego funkcjonowania w obrocie prawno-rynkowym. Zajmujemy się także dochodzeniem roszczeń z tytułu nienależnych świadczeń, odszkodowań oraz zadośćuczynień.

Obrona w sprawach karnych

Reprezentujemy klientów w toku postępowania karnego na wszystkich jego etapach. W przypadku podjęcia obrony głównym celem działania kancelarii jest doprowadzenie do umorzenie postępowania już we wstępnej jego fazie, tj. postępowania przygotowawczego. W przypadku przyjęcia pełnomocnictwa w imieniu pokrzywdzonego podejmujemy z kolei działania ukierunkowane na ukaranie sprawcy działając obok prokuratora lub zamiast niego oraz uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia w związku z popełnionym przestępstwem.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mateusza Gawlasa powstała w odpowiedzi na potrzeby klientów indywidualnych, którzy w sporach z instytucjami sektora finansowego, ubezpieczeniowego czy telekomunikacyjnego, nierzadko pozostają zagubieni i bezradni. Kancelaria świadczy również pomoc prawną także dla podmiotów niewypłacalnych lub zagrożonych taką niewypłacalnością.

Kancelaria Adwokacka Mateusz Gawlas
ul. Plac Kasztelański 3
01 – 362 Warszawa

Pon. – Pt.
07:00 – 18:00

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds