Nasz zespół

Mateusz Gawlas - adwokat,
doradca restrukturyzacyjny, mediator

Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności prowadzeniu w imieniu klientów sporów sądowych oraz postępowań egzekucyjnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik i menadżer w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych, w których m.in. kierował działami procesowymi i egzekucyjnymi. Ponadto pełnił funkcję prezesa zarządu spółki prawa handlowego, gdzie negocjował wielomilionowe kontrakty, zarówno z kontrahentami spółki, jak i z bankami wspierającymi inwestycje.

Prowadzi wśród klientów, warsztaty i szkolenia z zakresu prawa procesowego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz jako Inspektor ochrony danych z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych.

Od blisko 10 lat praktyka adwokata Mateusza Gawlasa koncentruje się na świadczeniu pomocy prawnej dla klientów indywidualnych pozostających w sporach z instytucjami finansowymi.

Mecenas Mateusz Gawlas w lutym 2020 roku uzyskał tytuł mediatora wydany przez Prezesa Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz wpis na listę mediatorów Centrum Mediacji NRA, ORA, Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu okręgowego dla Warszawy – Pragi. 

W listopadzie 2020 roku adwokat Mateusz Gawlas uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego, uprawniającą do pełnienia funkcji m.in. syndyka, nadzorcy i zarządcy sądowego. 

W roku 2005 ukończył z wynikiem bardzo dobrym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Kamil Rainko - prawnik

Kierownik Działu Obsługi Prawnej i Spraw Sądowo - Gospodarczych

Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Studia na kierunku prawo ukończył  z oceną bardzo dobrą. Od początku swojej kariery zawodowej angażował się w liczne akcje społeczne  oraz świadczył pomoc prawną dla potrzebujących. Był współzałożycielem i prezesem Koła Naukowego i Kliniki Prawa przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Prowadził także działalność pro bono w ramach Fundacji Academia Iuris. Obecnie aplikant adwokacki w Warszawskiej Izbie Adwokackiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał już od pierwszego roku studiów współpracując zarówno pod okiem Adwokatów, jak i Radców Prawnych. W dotychczasowej pracy zajmował się głównie prowadzeniem spraw sądowych oraz egzekucyjnych. Posiada kilkuletnią praktykę w pracy  w kancelariach, gdzie zajmował się kompleksową obsługą prawną osób fizycznych i prawnych.

Zasadniczy obszar specjalizacji obejmuje w znacznej części dziedzinę prawa cywilnego, a w szczególności procedurę cywilną, będąca głównym przedmiotem jego zainteresowania. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mu skutecznie reprezentować interesy klientów w roli prawnika procesowego.

W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności postępowaniami sądowymi, egzekucją komorniczą, ochroną dóbr osobistych, dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień. Praktyka działań obejmuje w szczególności wsparcie kientów kancelarii na każdym etapie postępowania, a w szczególności w sprawach z sektora finansowego, bankowego czy ubezpieczeń.

Jolanta Skwira - prawnik

Kierownik Działu Antywindykacji Sądowej i Polubownej

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prawo podatkowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów pracując w kancelariach prawnych.

Przez kilka lat, w renomowanej warszawskiej kancelarii prawnej zajmowała się sprawami procesowymi i egzekucyjnymi różnych instytucji finansowych w tym kilku wiodących towarzystw ubezpieczeniowych.

Pani Jolanta posiada również doświadczenie w sporach, w których działała na rzecz konsumentów przeciwko bankom, funduszom sekurytyzacyjnym i firmom windykacyjnym.

W kancelarii zajmuje się sprawami cywilnymi oraz gospodarczymi prowadząc spory sądowe oraz negocjacje z wierzycielami.

Obecnie aplikantka adwokacka w warszawskiej Izbie Adwokackiej.

Anna Sobańska - prawnik

Kierownik Działu Postępowań Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jako studentka zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w kancelariach notarialnych. Była stażystką w Federacji Konsumentów Oddział w Warszawie. Posiada również praktykę w prowadzeniu sporów z instytucjami finansowymi.

W Kancelarii zajmuje się obsługą spraw dot. upadłości i restrukturyzacji, ukończyła studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego na kierunku Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa. Prowadzi sprawy cywilne wykorzystując przy tym wiedzę z zakresu prawa pracy, występując przed sądami jako pełnomocnik procesowy. Posiada doświadczenie w prowadzeniu tzw. spraw frankowych.

Obecnie aplikantka adwokacka w warszawskiej Izbie Adwokackiej.

Kamil Kapla - asystent prawny

Kierownik Działu Windykacji i Postępowań Egzekucyjnych

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa zdobywał podczas pracy w kancelarii komorniczej oraz na praktykach w kancelarii notarialnej. Zasadniczy obszar specjalizacji Pana Kamila obejmuje szeroko pojętą dziedzinę prawa cywilnego, z uwzględnieniem spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego – w szczególności skarg na czynności komornika, zarzutów do planów podziału, wniosków o wszczęcie postępowań egzekucyjnych czy powództw przeciwegzekucyjnych.

Aktualnie pogłębia zainteresowania tematyką egzekucji na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Kancelaria Adwokacka Mateusz Gawlas
ul. Plac Kasztelański 3
01 – 362 Warszawa

Pon. – Pt.
07:00 – 18:00