Przejdź do treści

Nasz zespół

Mateusz Gawlas - adwokat,
doradca restrukturyzacyjny, mediator

Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności prowadzeniu w imieniu klientów sporów sądowych oraz postępowań egzekucyjnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik i menadżer w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych, w których m.in. kierował działami procesowymi i egzekucyjnymi. Ponadto pełnił funkcję prezesa zarządu spółki prawa handlowego, gdzie negocjował wielomilionowe kontrakty, zarówno z kontrahentami spółki, jak i z bankami wspierającymi inwestycje.

Prowadzi wśród klientów, warsztaty i szkolenia z zakresu prawa procesowego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz jako Inspektor ochrony danych z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych.

Od blisko 10 lat praktyka adwokata Mateusza Gawlasa koncentruje się na świadczeniu pomocy prawnej dla klientów indywidualnych pozostających w sporach z instytucjami finansowymi.

Mecenas Mateusz Gawlas w lutym 2020 roku uzyskał tytuł mediatora wydany przez Prezesa Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz wpis na listę mediatorów Centrum Mediacji NRA, ORA, Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu okręgowego dla Warszawy – Pragi. 

W listopadzie 2020 roku adwokat Mateusz Gawlas uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego, uprawniającą do pełnienia funkcji m.in. syndyka, nadzorcy i zarządcy sądowego. 

W roku 2005 ukończył z wynikiem bardzo dobrym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Kamil Rainko - prawnik

Kierownik Działu Obsługi Prawnej i Spraw Sądowo - Gospodarczych

Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Studia na kierunku prawo ukończył  z oceną bardzo dobrą. Od początku swojej kariery zawodowej angażował się w liczne akcje społeczne  oraz świadczył pomoc prawną dla potrzebujących. Był współzałożycielem i prezesem Koła Naukowego i Kliniki Prawa przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Prowadził także działalność pro bono w ramach Fundacji Academia Iuris. Obecnie aplikant adwokacki w Warszawskiej Izbie Adwokackiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał już od pierwszego roku studiów współpracując zarówno pod okiem Adwokatów, jak i Radców Prawnych. W dotychczasowej pracy zajmował się głównie prowadzeniem spraw sądowych oraz egzekucyjnych. Posiada kilkuletnią praktykę w pracy  w kancelariach, gdzie zajmował się kompleksową obsługą prawną osób fizycznych i prawnych.

Zasadniczy obszar specjalizacji obejmuje w znacznej części dziedzinę prawa cywilnego, a w szczególności procedurę cywilną, będąca głównym przedmiotem jego zainteresowania. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mu skutecznie reprezentować interesy klientów w roli prawnika procesowego.

W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności postępowaniami sądowymi, egzekucją komorniczą, ochroną dóbr osobistych, dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień. Praktyka działań obejmuje w szczególności wsparcie kientów kancelarii na każdym etapie postępowania, a w szczególności w sprawach z sektora finansowego, bankowego czy ubezpieczeń.

Jolanta Skwira - prawnik

Kierownik Działu Antywindykacji Sądowej i Polubownej

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prawo podatkowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów pracując w kancelariach prawnych.

Przez kilka lat, w renomowanej warszawskiej kancelarii prawnej zajmowała się sprawami procesowymi i egzekucyjnymi różnych instytucji finansowych w tym kilku wiodących towarzystw ubezpieczeniowych.

Pani Jolanta posiada również doświadczenie w sporach, w których działała na rzecz konsumentów przeciwko bankom, funduszom sekurytyzacyjnym i firmom windykacyjnym.

W kancelarii zajmuje się sprawami cywilnymi oraz gospodarczymi prowadząc spory sądowe oraz negocjacje z wierzycielami.

Obecnie aplikantka adwokacka w warszawskiej Izbie Adwokackiej.

Anna Sobańska - prawnik

Kierownik Działu Postępowań Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jako studentka zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w kancelariach notarialnych. Była stażystką w Federacji Konsumentów Oddział w Warszawie. Posiada również praktykę w prowadzeniu sporów z instytucjami finansowymi.

W Kancelarii zajmuje się obsługą spraw dot. upadłości i restrukturyzacji, ukończyła studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego na kierunku Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa. Prowadzi sprawy cywilne wykorzystując przy tym wiedzę z zakresu prawa pracy, występując przed sądami jako pełnomocnik procesowy. Posiada doświadczenie w prowadzeniu tzw. spraw frankowych.

Obecnie aplikantka adwokacka w warszawskiej Izbie Adwokackiej.

Kamil Kapla - prawnik

Kierownik Działu Windykacji i Postępowań Egzekucyjnych

Doktorant na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, który w ramach studiów doktoranckich prowadzi na studiach dziennych i niestacjonarnych zajęcia z zakresu prawa i postępowania cywilnego. Absolwent Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. 

W czasie studiów zdobywał praktyczną wiedzę w zakresie egzekucji sądowej praktykując oraz pracując w kancelariach komorniczych, w ramach których uczestniczył również w czynnościach terenowych. 

Zasadniczy obszar specjalizacji Pana Kamila obejmuje szeroko pojętą dziedzinę prawa cywilnego, z uwzględnieniem spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego – w szczególności skarg na czynności komornika, zarzutów do planów podziału, wniosków o wszczęcie postępowań egzekucyjnych czy powództw przeciwegzekucyjnych.

Cezary Ryszkowski - prawnik

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w pracy w kancelariach prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył również prawo własności intelektualnej na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim.

 Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał jeszcze w okresie studiów w renomowanej kancelarii zajmującej się obsługą spraw z zakresu sektora bankowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu licznych spraw w postępowaniach cywilnych oraz gospodarczych. 

W kancelarii odpowiada za bieżącą obsługę Klientów biznesowych oraz prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego.

 

Paweł Rogala - prawnik

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał już podczas studiów m. in. pracując w kancelarii komorniczej i kilku kancelariach prawnych oraz organach administracji państwowej w tym w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W kancelarii zajmuje się sprawami cywilnymi oraz gospodarczymi wspierając zespół w prowadzeniu sporów sądowych czy prowadzeniu negocjacje z wierzycielami. Ponadto zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem spółek handlowych oraz czynnościami podejmowanymi przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Obszarem zainteresowań Pana Pawła jest również prawo lotnicze oraz spadkowe.

Joanna Mataśka - asystent prawny

Z Kancelarią Adwokacką Mateusz Gawlas związana od lipca 2020 roku. Jako asystent prawny zajmuje się sprawami związanymi z prawem upadłościowym, restrukturyzacyjnym i cywilnym. Obecnie studentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.         

W 2021 roku uzyskała certyfikat TOLES potwierdzający bardzo wysoką znajomość prawniczego angielskiego. W 2020 roku ukończyła szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego z oceną pozytywną.

Kateryna Cheremisova - asystent biurowy

W Kancelarii odpowiada za organizację administracyjną biura, utrzymanie stałego kontaktu z sądami i urzędami, a także za komunikację wewnętrzną, obieg dokumentów i informacji. Ponadto wspiera pracę zespołu prawników w wykonywaniu codziennych zadań i utrzymanie prawidłowej komunikacji z Klientami. Jest absolwentką Wydziału Politologii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu gdzie ukończyła kierunek Polityka bezpieczeństwa i reagowanie kryzysowe.

Kancelaria Adwokacka Mateusz Gawlas
ul. Plac Kasztelański 3
01 – 362 Warszawa

Pon. – Pt.
07:00 – 18:00