Przejdź do treści

Nasz zespół

Mateusz Gawlas - adwokat,
doradca restrukturyzacyjny, mediator

Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności prowadzeniu w imieniu klientów sporów sądowych oraz postępowań egzekucyjnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik i menadżer w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych, w których m.in. kierował działami procesowymi i egzekucyjnymi. Ponadto pełnił funkcję prezesa zarządu spółki prawa handlowego, gdzie negocjował wielomilionowe kontrakty, zarówno z kontrahentami spółki, jak i z bankami wspierającymi inwestycje.

Prowadzi wśród klientów, warsztaty i szkolenia z zakresu prawa procesowego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz jako Inspektor ochrony danych z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych.

Od blisko 10 lat praktyka adwokata Mateusza Gawlasa koncentruje się na świadczeniu pomocy prawnej dla klientów indywidualnych pozostających w sporach z instytucjami finansowymi.

Mecenas Mateusz Gawlas w lutym 2020 roku uzyskał tytuł mediatora wydany przez Prezesa Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz wpis na listę mediatorów Centrum Mediacji NRA, ORA, Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu okręgowego dla Warszawy – Pragi. 

W listopadzie 2020 roku adwokat Mateusz Gawlas uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego, uprawniającą do pełnienia funkcji m.in. syndyka, nadzorcy i zarządcy sądowego. 

W roku 2005 ukończył z wynikiem bardzo dobrym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna Sobańska - adwokat

Kierownik Działu Postępowań Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych

Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W Kancelarii zajmuje się obsługą spraw dot. upadłości i restrukturyzacji, ukończyła studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego na kierunku Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa. Prowadzi sprawy cywilne wykorzystując przy tym wiedzę z zakresu prawa pracy, występując przed sądami jako pełnomocnik procesowy. Posiada doświadczenie w prowadzeniu tzw. spraw frankowych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jako studentka zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w kancelariach notarialnych. Była stażystką w Federacji Konsumentów Oddział w Warszawie. Posiada również praktykę w prowadzeniu sporów z instytucjami finansowymi.

Jolanta Skwira - adwokat

Kierownik Działu Antywindykacji Sądowej i Polubownej

Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prawo podatkowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów pracując w kancelariach prawnych.

Przez kilka lat, w renomowanej warszawskiej kancelarii prawnej zajmowała się sprawami procesowymi i egzekucyjnymi różnych instytucji finansowych w tym kilku wiodących towarzystw ubezpieczeniowych.

Pani Jolanta posiada również doświadczenie w sporach, w których działała na rzecz konsumentów przeciwko bankom, funduszom sekurytyzacyjnym i firmom windykacyjnym.

W kancelarii zajmuje się sprawami cywilnymi oraz gospodarczymi prowadząc spory sądowe oraz negocjacje z wierzycielami.

Sebastian Pettka – aplikant adwokacki 

Ukończył prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Z Kancelarią Adwokacką Mateusz Gawlas związany od lutego 2023 r. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać już w trakcie studiów, pracując w renomowanych kancelariach adwokackich i radcowskich.

W kancelarii zajmuje się sprawami cywilnymi, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego i prawa zobowiązań. Od 2021 aplikant adwokacki w warszawskiej Izbie Adwokackiej.

Aleksandra Majchrzak - adwokat, doradca restrukturyzacyjny

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku prawo, a także studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i uzyskała wpis na listę adwokatów izby adwokackiej w Warszawie. Od lipca 2023 r. posiada również uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego. Współpraca z warszawskimi kancelariami prawnymi pozwoliła jej na zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz spraw cywilnych i gospodarczych.

 

Kamil Kapla - prawnik

Kierownik Działu Windykacji i Postępowań Egzekucyjnych

Doktorant na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, który w ramach studiów doktoranckich prowadzi na studiach dziennych i niestacjonarnych zajęcia z zakresu prawa i postępowania cywilnego. Absolwent Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. 

W czasie studiów zdobywał praktyczną wiedzę w zakresie egzekucji sądowej praktykując oraz pracując w kancelariach komorniczych, w ramach których uczestniczył również w czynnościach terenowych. 

Zasadniczy obszar specjalizacji Pana Kamila obejmuje szeroko pojętą dziedzinę prawa cywilnego, z uwzględnieniem spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego – w szczególności skarg na czynności komornika, zarzutów do planów podziału, wniosków o wszczęcie postępowań egzekucyjnych czy powództw przeciwegzekucyjnych.

 

Cezary Ryszkowski - prawnik

Kierownik Działu Wsparcia Biznesu

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w pracy w kancelariach prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył również prawo własności intelektualnej na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim.

 Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał jeszcze w okresie studiów w renomowanej kancelarii zajmującej się obsługą spraw z zakresu sektora bankowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu licznych spraw w postępowaniach cywilnych oraz gospodarczych. 

W kancelarii odpowiada za bieżącą obsługę Klientów biznesowych oraz prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego.

 

Katarzyna Tondel - aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego.

Od 2024 r. wpisana na listę aplikantów adwokackich Izby Warszawskiej.

Karierę prawniczą rozpoczęła już podczas studiów. Pracowała w Kancelarii Komorniczej, gdzie zyskała cenne doświadczenie w zakresie egzekucji sądowej i procedur komorniczych. Następnie kontynuowała rozwój zawodowy w renomowanych kancelariach adwokackich i radcowskich, zdobywając szeroką wiedzę z różnych dziedzinach prawa.

Od kwietnia 2024 roku związana z Kancelarią Adwokacką Mateusz Gawlas. W kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą spraw z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego oraz spraw gospodarczych i karnych.


 

Natalia Wysokińska - asystent prawny

Pierwsze doświadczenie prawnicze zaczęła zdobywać już na początku studiów, uczestnicząc w pracach Studenckiej Poradni Prawnej Uczelni Łazarskiego, gdzie prowadziła sprawy z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa upadłościowego. Brała również udział w charakterze obrońcy przed Komisją Dyscyplinarną ds. studentów.

Obecnie jest studentką czwartego roku na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Z Kancelarią Adwokacką Mateusz Gawlas jest związana od stycznia 2023 r. w której w ramach współpracy zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i upadłościowego.

 

Kateryna Cheremisova - asystent biurowy

W Kancelarii odpowiada za organizację administracyjną biura, utrzymanie stałego kontaktu z sądami i urzędami, a także za komunikację wewnętrzną, obieg dokumentów i informacji. Ponadto wspiera pracę zespołu prawników w wykonywaniu codziennych zadań i utrzymanie prawidłowej komunikacji z Klientami. Jest absolwentką Wydziału Politologii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu gdzie ukończyła kierunek Polityka bezpieczeństwa i reagowanie kryzysowe.

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds