Przejdź do treści

Biuro Informacji Kredytowej – co musisz o nim wiedzieć?

Historia kredytowa ma istotny wpływ na ocenę klienta w oczach instytucji finansowych. To właśnie Biuro Informacji Kredytowej rejestruje terminowość spłaty kredytów czy pożyczek. Wyjaśniamy zatem czym dokładnie jest BIK i dlaczego warto dbać o swoją pozytywną historię kredytową?

BIK – podstawowe informacje

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na mocy art. 105 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz. 939 z późn. Zmianami). BIK gromadzi i udostępnia dane, które obejmują wszelkiego rodzaju zobowiązania kredytowe klientów Banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych – dotyczy to informacji zarówno o klientach indywidualnych jak i przedsiębiorcach. Informacje znajdujące się w BIK to dane pozytywne, np. kredyty spłacane terminowo, ale również dane negatywne np. informacje o opóźnieniach w spłacie.

Biuro Informacji Kredytowej – pozyskiwanie danych klientów

Dane, które posiada BIK pochodzą z banków, SKOK-ów czy firm pożyczkowych, w których klient złożył wniosek o kredyt czy pożyczkę. W momencie kiedy wnioskodawca otrzymuje swój kredyt, dane o regulowaniu jego spłat regularnie przekazywane są do BIK. Odbywa się to co najmniej raz w miesiącu aż do momentu spłacenia kredytu czy pożyczki. 

Do BIK przekazywane są następujące informacje:

– dane osobowe klienta,

– dane dotyczące zobowiązań wobec Banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych, które współpracują z BIK tj. data powstania, rodzaj zobowiązania, okres spłaty czy waluta,

– informacje o zadłużeniach,

– historia spłat.

BIK monitoruje postępy w spłacie zobowiązań

W momencie kiedy klient otrzymuje swój pierwszy kredyt, automatycznie zaczyna tworzyć się jego historia kredytowa. System ma za zadanie sprawdzać jak klient radzi sobie ze spłatą zaciągniętych kredytów czy pożyczek. Historia pozytywna to wynik terminowej spłaty zadłużenia, z kolei historia negatywna to skutek regularnie pojawiających się opóźnień.

Jeżeli osoba spłacająca kredyt wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wszystkie obsługiwane przez nią zobowiązania będą widoczne w odpowiednich rejestrach. Jeżeli raty spłacane były terminowo z pewnością pozytywnie wpłynie to na reputację klienta. Rzetelny klient może liczyć na atrakcyjne warunki kredytowania w przyszłości. Mogą to być:

– lepsze warunki finansowe (np. niższe oprocentowanie kredytu),

– skrócenie lub uproszczenie procedury udzielania kredytu,

– obniżenie opłat i prowizji.

Sprawa jednak może wyglądać zupełnie inaczej, gdy zobowiązania nie były obsługiwane zgodnie z harmonogramem. Kiedy opóźnienia w spłacie przekraczają 60 dni i jednocześnie upłynie 30 dni od poinformowania klienta przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania tych danych, owe informacje mogą być widoczne przez 5 lat – wtedy nie potrzebna jest na to zgoda klienta.

Sprawdź swoje dane w BIK

Jeśli przygotowujesz się do wzięcia kredytu, spłacasz już zobowiązania lub jesteś poręczycielem warto abyś zapoznał się ze swoją historią kredytową w BIK. Można to zrobić przez portal BIK.pl. BIK przywiązuje dużą wagę do prawidłowej weryfikacji tożsamości swoich klientów. Dlatego też podczas zakładania konta na portalu należy potwierdzić swoją tożsamość poprzez podanie szeregu szczegółowych informacji.  Poza portalem bik.pl również można założyć konto i sprawdzić swoją historię kredytową – jest to możliwe w pocztowych strefach finansowych Poczty Polskiej oraz w placówkach Banku Pocztowego. 

Więcej artykułów

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds