Przejdź do treści

Opóźniony lot – jakie prawa ma podróżujący?

W związku z postępującymi szczepieniami i częściowym otwieraniem gospodarki zarówno Polski jak i Europy możemy spodziewać się, że podróże lotnicze powoli zaczną powracać do poziomu sprzed pandemii. W związku z tym przybliżony zostanie temat praw jakie posiada pasażer, w przypadku jeśli lot jest opóźniony względem planowanego czasu odlotu lub przylotu. Opóźniony lot wcale nie musi oznaczać wielogodzinnego „koczowania” na lotnisku bez żadnej informacji i pomocy. W takich sytuacjach podróżny ma prawo do uzyskania pomocy, zwrotu kosztów i  lotu powrotnego. Wszystko to zależy od długości opóźnienia i długości trasy.

Opóźniony lot – prawa podróżnego

Jak wspomniano we wstępie pasażer ma prawo do uzyskania szeroko rozumianej pomocy w sytuacji, gdy jego lot będzie opóźniony. Jeśli z winy linii lotniczych dojdzie do ponad 3-godzinnego opóźnienia, podróżującemu przysługuje odszkodowanie. Jest to pewnego rodzaju rekompensata za stracony czas. Prawo do odszkodowania nie przysługuje jednak, jeśli opóźnienie spowodowały pewne nadzwyczajne okoliczności. Tzw. siła wyższa zwalnia przewoźnika z odpowiedzialności i obowiązku wypłaty odszkodowania. Do takich zdarzeń zaliczyć można m.in. złe warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie lotu, zagrożenie atakiem terrorystycznym, strajki czy bird strike czyli zderzenie samolotu z ptakiem. Warto jednak znać dokładną przyczynę opóźnienia, ponieważ linie lotnicze często nadużywają powyższego argumentu i uchylają się od wypłaty należności.

Warto podkreślić, że przewoźnik powinien zapewnić pasażerowi możliwość zapoznania się z obowiązującymi prawami. Może tego dokonać poprzez informację umieszczoną przy stanowiskach odprawy czy stronie internetowej.

Dłuższe opóźnienie – większa pomoc

W przypadku odwołania lotu lub opóźnienia go o co najmniej 2 godziny względem planowanego czasu odlotu lub przybycia do miejsca docelowego z dużym opóźnieniem, linie lotnicze muszą powiadomić podróżnego na piśmie o zasadach jakie obowiązują podczas przyznawania odszkodowania lub udzielenia pomocy. Wspomniano już o tym w powyższym akapicie – zazwyczaj jest to informacja przy umowie przewozu lotniczego która jest dostępna online.

Jeżeli linie lotnicze przewidują, że  lot może być opóźniony względem planowanego czasu odlotu, masz prawo do posiłków i napojów. Ponadto masz prawo do wykonania dwóch nieodpłatnych rozmów telefonicznych lub wysłania dwóch e-maili lub faksów. To, od kiedy pasażer ma do tego prawo, zależy od długości opóźnienia i długości trasy:

  • co najmniej 2-godzinne opóźnienie lotów o długości do 1500 km
  • nie mniejsze niż 3-godzinne opóźnienie lotów o długości powyżej 1500 km w obrębie UE oraz wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3000 km
  • co najmniej 4-godzinne opóźnienie w przypadku lotów powyżej 3000 km. (wyłączając połączenia na trasach wewnętrznych UE).

Jeżeli chodzi o  aspekt finansowy odszkodowań w przypadku opóźnienia przylotu są następujące:

  • 250 euro – dla lotów do 1500 km
  • 400 euro – dla lotów powyżej 1500 km w obrębie UE i wszystkie inne loty od 1500 do 3500 km
  • 600 euro – dla lotów powyżej 3500 km.
 
 

Z kolei jeżeli godzina odlotu przełożona zostanie na następny dzień, masz prawo do zakwaterowania w hotelu oraz transportu z i do lotniska.

W wyjątkowych przypadkach linie lotnicze mogą zdecydować o ograniczeniu lub zaniechaniu pomocy. Dzieje się tak, jeśli oferowana pomoc powodowałaby dalsze opóźnienia. Przykładem mogą być podmiejskie  lotniska, których lokalizacja nie pozwala na sprawny przejazd do najbliższego hotelu.  

Czy linie lotnicze zwrócą mi koszty nieplanowanego obiadu na lotnisku?

W razie zakłóceń w podróży należy bezpośrednio zgłosić się do linii lotniczych. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której po podjęciu samodzielnej próby rozwiązania problemu, linie lotnicze będą próbowały kwestionować konieczność przyznania odszkodowania. Mowa tu, np. o opłaceniu na własny koszt posiłków czy napojów podczas czekania na lot, mimo że linie lotnicze miały to zapewnić. W takim przypadku linie lotnicze powinny zwrócić poniesione przez pasażera koszty. Oczywiście są pewne warunki. Poniesione przez podróżnego koszty musiały być niezbędne, odpowiednie i rozsądne. Bardzo często zdarza się, że linie lotnicze podważają wysokość owych kosztów. Aby zapobiec przyszłym problemom, warto zachować wszelkiego rodzaju potwierdzenia zapłaty. Dochodzić o zwrot poniesionych kosztów można dopiero po dotarciu do miejsca docelowego.

Warto pamiętać, że prawo do uzyskania pomocy pasażer ma tak długo, jak długo czeka na zmianę planu podróży, a przełożony lub zastępczy lot powinien być na porównywalnych warunkach przewozu do miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie.

Więcej artykułów

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds