Przejdź do treści

Sąd drugiej instancji odmawia zwolnienia od kosztów, ustawodawca odmawia zażalenia w tym przedmiocie – naruszenie konstytucyjnego prawa do sądu.

Praktyka Kancelarii związana z prowadzeniem spraw na gruncie procedury cywilnej wskazuje, że ustawodawca ewidentnie zapomniał o wprowadzeniu do kodeksu postępowania cywilnego możliwości zaskarżenia odmowy zwolnienia od kosztów sądowych na etapie postępowania apelacyjnego. Obojętne pozostaje przy tym, czy środek zaskarżenia w tym przedmiocie miałby być rozpoznawany przez inny równorzędny skład tego sądu, czy Sąd Najwyższy – takiej regulacji w k.p.c. w obecnym brzmieniu brakuje. W praktyce oznacza to sytuację, w której strona przegrywająca sprawę w postępowaniu przed sądem I instancji zostaje pozbawiona możliwości odwołania się od odmownej decyzji sądu II instancji w przedmiocie zwolnienia jej od opłaty sądowej od apelacji. Nierzadko zdarza się, że stawki opłat sądowych uniemożliwiają naszym klientom odwołanie się od niekorzystnego dla nich wyroku sądu I instancji, w sytuacji w której zostali wciągnięci w spór sądowy bez swojej winy. Odmowa zwolnienia od kosztów sądowych w postępowaniu apelacyjnym zamyka im drogę do rzetelnego i sprawiedliwego procesu, dyskryminując ich przy tym na tle uczestników postępowania, których po prostu stać na poniesienie kosztów. Tego rodzaju problem praktyczny pojawił się w sprawie prawomocnie zakończonej przed Sądem Okręgowym w Łodzi, Wydział Cywilny Odwoławczy, w której to sąd odwoławczy po odmowie zwolnienia naszego klienta od kosztów, odmowie uzasadnienia postanowienia w tym przedmiocie jako niezaskarżalnego – prawomocnie odrzucił apelację jako nieopłaconą. W celu zwrócenia uwagi ustawodawcy na oczywiste niedopatrzenie w tym zakresie, korzystając z przewidzianego prawem uprawnienia – złożyliśmy skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego. Mamy nadzieję, że rozpoznanie skargi w tej sprawie pozwoli uniknąć podobnych problemów w przyszłości i przysłuży się również powszechnej praktyce sądowej. Jeżeli skarga zostanie przyjęta do rozpoznania, przekażemy informację dotyczącą rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt skargi konstytucyjnej został opracowany przez Zespół Kancelarii, w tym: Jolantę Skwirę, Annę Sobańską, Kamila Kaplę pod kierownictwem adw. Mateusza Gawlasa. 

Czytaj także...

Kancelaria Adwokacka Mateusz Gawlas
ul. Plac Kasztelański 3
01 – 362 Warszawa

Pon. – Pt.
07:00 – 18:00

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds