Przejdź do treści

Mieszkanie albo dom w masie upadłości – pamiętaj aby złożyć wniosek o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

 

Większość dłużników decydujących się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie posiada już majątku mogącego stanowić składniki masy upadłości, a w szczególności nie posiada nieruchomości. Stan ich niewypłacalności zachodzi bowiem na długo przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku, a do tego czasu prowadzone są już wobec nich liczne postępowania egzekucyjne skutkujące nierzadko zbyciem nieruchomości. Zdarzają się jednakże sytuacje, w których pomimo posiadania przez dłużnika nieruchomości (mieszkania, domu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) decyduje on się jednak na prowadzenie upadłości.

W toku postępowania powinien on jednakże pamiętać, że w sytuacji, w której w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje, a dodatkowo konieczne jest zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy (art. 342a ust. 1 pr. upad).

Kwota ta wydzielana jest tylko i wyłącznie na wniosek upadłego. Określa ją zaś sędzia – komisarz po uprzednim zajęciu stanowiska przez syndyka. Oznacza to, że zaniechanie złożenia wniosku przez upadłego w tym przedmiocie będzie skutkowało koniecznością opróżnienia mieszkania lub domu przez upadłego po jego sprzedaży przez syndyk bez otrzymania środków tak bardzo potrzebnych w tym czasie na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych.  

Warto zatem pamiętać o powyższym prawie. Rzeczywista wysokość wydzielonej kwoty może bowiem opiewać na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Więcej artykułów

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds