Przejdź do treści

Skuteczna egzekucja kosztów procesu przeciwko Finaay OU

Kancelaria Adwokacka Mateusza Gawlasa z przyjemnością informuję, iż w postępowaniu zainicjowanym na sporządzony przez kancelarię wniosek skutecznie wyegzekwowano na rzecz Klienta zwrot kosztów procesu oraz kosztów postępowania egzekucyjnego, w tym zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym przez komornika sądowego działającego na terenie kraju.

Odzyskanie kosztów procesu było możliwe wskutek precyzyjnego wskazania wierzytelności oraz trzeciodłużników, do których organ egzekucyjny skierował skutecznie zajęcia wierzytelności. Prowadzenie egzekucji przez polski organ egzekucyjny nie tylko umożliwia pozytywne dla wierzyciela zakończenie postępowania egzekucyjnego, lecz również czyni wystąpienie o zwrot kosztów procesu ekonomicznie opłacalnym – wierzyciel nie musi bowiem ponosić dodatkowych kosztów związanych z obsługą prawną w celu umożliwienia wykonania orzeczenia w UE, tłumaczeniem wniosku inicjującego postępowanie egzekucyjne przez estoński organ egzekucyjnym, etc.

Praktyka polegająca na przelewaniu wierzytelności na zagraniczny podmiot związana jest nie raz z ograniczeniem ponoszonych kosztów procesu przegranych spraw – nawet jeżeli bowiem sąd zasądzi na rzecz pozwanego koszty postępowania, to wiele osób będzie miało problemy z ich odzyskaniem, bądź będzie rezygnowało z ich dochodzenia, mając na względzie, że siedziba takiej osoby prawnej znajduje się w innym kraju. Jak pokazuje jednak nasza praktyka warto takim działaniom ograniczać, inicjując postępowania egzekucyjne, w tym na terenie kraju.

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds