Przejdź do treści

Nasze sukcesy - sprawy sądowe

Oznaczenie strony przeciwnej

Wartość przedmiotu sporu

Dane dotyczące orzeczenia

Rozstrzygnięcie


E-Kancelaria Grupa Prawno - Finansowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu 


23 710, 00 zł

wyrok z dnia 04.06.2024 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy,

sygn. akt IV Ca 1533/23

wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)


Finaay OU z siedzibą w Tallin (Estonia)


608, 85 zł


wyrok z dnia 15.04.2024 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 937/22 


wyrok oddalający (wygrana w całości)


Finaay OU z siedzibą w Tallin (Estonia)


2 650, 00 zł 


wyrok z dnia 10.04.2024 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych,

sygn. akt XXIII Ga 1408/23


wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)


Instant Money Sp. z o.o.


2 848, 08 zł 


wyrok z dnia 10.04.2024 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy,

sygn. akt IV Ca 2568/21 


wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)Prokura Niestandaryzowany Sekurtyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu16 856, 78 zł

wyrok z dnia 22.03.2024 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie w II Wydziale Cywilnym,

sygn. akt II C 3310/23

wyrok oddalający (wygrana w całości)

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie


513 970, 00 zł


wyrok z dnia 20.03.2024 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny,

sygn. akt XXV C 141/20


wyrok zasądzający i unieważniający umowę kredytu CHF (wygrana w całości)


Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie

222 431, 00 zł


wyrok z dnia 13.03.2024 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 688/22


wyrok zasądzający i unieważniający umowę kredytu CHF (wygrana w całości)


Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku


429 526, 00 zł


wyrok z dnia 11.03.2024 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny,

sygn. akt III C 3177/20


wyrok zasądzający i unieważniający umowę kredytu CHF (wygrana w całości)


FINAAY OU w Tallinie w Estonii


1 722, 00 zł


wyrok z dnia 06.03.2024 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy,

sygn. akt XVI GC 1749/23


wyrok oddalający (wygrana w całości)


FINAAY OU w Tallinie w Estonii


8 294,01 zł


wyrok z dnia 06.03.2024 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy,

sygn. akt IV Ca 1663/23 


wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)


Corpus Iuris Niestandaryzowany

Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie


2 308, 47 zł 


wyrok z dnia 01.03.2024 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny,

sygn. akt XVI C 1145/22


wyrok oddalający (wygrana w całości)


Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie


15 000, 00 zł

wyrok z dnia 29.02.2024 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 362/23

wyrok stwierdzający naruszenie dóbr osobistych i zasądzający zadośćuczynienie


Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie


100 000, 00 zł


wyrok z dnia 22.02.2024 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny,

sygn. akt XXVIII C 14355/22wyrok zasądzający i unieważniający umowę kredytu CHF (wygrana w całości)


FINAAY OÜ z siedzibą w Tallinnie

3 136, 50 złwyrok z dnia 20.02.2024 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 2175/22


wyrok oddalający (wygrana w całości)


FINAAY OÜ z siedzibą w Tallinnie


6 242, 25 zł 


wyrok z dnia 19.02.2024 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 1341/23


wyrok oddalający (wygrana w całości)


Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) Spółka Akcyjna z siedzibą w Luksemburgu


4 000, 00 zł


wyrok z dnia 07.02.2024 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział I Cywilny,

sygn. akt I C 272/22


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Santander Bank Polska S.A.

48 223, 00 zł


wyrok z dnia 06.01.2024 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny,

sygn. akt XXVIII C 2619/23


wyrok zasądzający i unieważniający umowę kredytu CHF (wygrana w całości)

Credit Agricole Bank Polska S.A.


31 298, 02 zł


wyrok z dnia 28.12.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 987/21


wyrok oddalający (wygrana w całości)


Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie


876,73 zł


wyrok z dnia 19.12.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy,

sygn. akt XVI GC 146/23


wyrok oddalający (wygrana w całości)


Profi Credit Polska Spółki Akcyjnej w Bielsku-Białej


7 414, 00 zł 


wyrok z dnia 14.12.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy – Odwoławczy,

sygn. akt XII Ga 504/23


wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)


FINAAY OÜ z siedzibą w Tallinnie


756 zł


wyrok z dnia 13.12.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie VIII Wydział Gospodarczy,

sygn. akt VIII GC 211/23


wyrok oddalający (wygrana w całości)Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz

Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie – Subfundusz Kl 1 

1 384, 36 zł


wyrok z dnia 07.12.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych,

sygn. akt XXIII Ga 1253/23


wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)


FINAAY OÜ z siedzibą w Tallinnie


4 061, 24 zł


wyrok z dnia 04.12.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Siedlcach, V Wydział Gospodarczy,

sygn. akt V GC 643/23


wyrok oddalający (wygrana w całości)


Prokura NSFIZ


4 669, 54 zł


wyrok z dnia 24.11.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 1600/23


wyrok oddalający (wygrana w całości)

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach


214 211, 00 zł 


wyrok z dnia 22.11.2023 r., wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny, sygn. akt V ACa 1201/22wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)


VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie


24 782 ,07 zł


wyrok z dnia 21.11.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 1283/22


wyrok oddalający (wygrana w całości)


Prokura Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu


4 006, 61 zł 

wyrok z dnia 15.11.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 1879/21

wyrok oddalający (wygrana w całości)


Prokura Niestandaryzowanego Funduszu Wierzytelności Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu


4 571, 22 zł

wyrok z dnia 14.11.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 1764/22


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Santander Consumer Bank S.A.


30 524, 00 zł


wyrok z dnia 07.11.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 458/21


wyrok oddalający (wygrana w całości)


Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie


153 198, 00 zł 


wyrok z dnia 03.11.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 2234/21


wyrok zasądzający 

(wygrana w całości)


Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie


20 393, 00 zł 


wyrok z dnia 24.10.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XVI Wydział Cywilny,

sygn. akt XVI C 3066/18


wyrok zasądzający 

(wygrana w całości)

Santander Bank Polska S.A.


85 528,86 zł


wyrok z dnia 07.09.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie,

III Wydział Cywilny,

sygn. akt III C 13/23


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Profi Credit Polska Spółka Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej

6 048, 00 zł


wyrok z dnia 01.09.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny - Odwoławczy,

sygn. akt V Ca 2051/22


wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)


Profi Credit Polska Spółka Akcyjnej w Bielsku-Białej


15 555,15 zł


wyrok z dnia 01.09.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny - Odwoławczy,

sygn. akt  V Ca 1999/22


wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)

FINAAY OÜ z siedzibą w Tallinnie


1 599, 00 zł 


wyrok z dnia 22.08.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy,

sygn. akt IV Ca 1179/23


wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)

FINAAY OÜ z siedzibą w Tallinnie


4 894, 00 zł 


wyrok z dnia 02.08.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 1429/21


wyrok oddalający (wygrana w całości)

EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny


7 272, 00 zł 


wyrok z dnia 26.07.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 1558/22


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Eurotrans Baltic Limited z siedzibą w Londynie


3 825, 00 zł


wyrok z dnia 19.07.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy,

sygn. akt IV Ca 2096/21


wyrok uwzględniający apelację i oddalający powództwo w całości (wygrana w całości)


Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. z siedzibą w

Luksemburgu

12 855,00 zł


wyrok z dnia 21.07.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy,

sygn. akt XVI GC 2292/22


wyrok oddalający (wygrana w całości)


Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie


13 016, 34 zł

wyrok z dnia 07.07.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Zamościu I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 290/22

wyrok oddalający (wygrana w całości)


Eques Michael Ström Creditum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w likwidacji z siedzibą w Gdańsku


4 766, 68 zł

wyrok z dnia 29.06.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 2075/22

wyrok oddalający (wygrana w całości)


Efficenter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie


3 391, 45 zł

wyrok z dnia 22.06.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy,

sygn. akt IV Ca 249/23

wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)


Alior Bank S.A. /

HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie


167 348, 00 zł

wyrok z dnia 14.06.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny,

sygn. akt III C 231/22

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Alektum Inkasso Sp. z o.o.


12 148, 60 zł


wyrok z dnia 06.06.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny,

sygn. akt XVI C 1318/22 


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Skyline Associates Inc. z siedzibą w Mission Viejo (USA), Kalifornia


14 000, 65 zł 


wyrok z dnia 01.06.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 368/23


wyrok oddalający (wygrana w całości)


ING Bank Śląski Spółki Akcyjnej w Katowicach


121 350, 54 zł 

wyrok z dnia 29.05.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 949/22

wyrok oddalający (wygrana w całości)


E-Kancelaria Grupa Prawno - Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu


23 710, 00 zł

wyrok z dnia 15.05.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział I Cywilny,

sygn. akt I C 2437/22 

wyrok oddalający (wygrana w całości)


Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie


90 683, 90 zł 

wyrok z dnia 12.05.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział XII Cywilny,

sygn. akt XII C 1862/20

wyrok oddalający (wygrana w całości)

FINAAY OÜ

2 168, 22 zł


wyrok z dnia 11.05.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 5083/21


wyrok oddalający (wygrana w całości)


Kaczmarski Group sp. jawnej z/s we Wrocławiu


3 365, 06 zł 


wyrok z dnia 24.04.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy,

sygn. akt XI Ga 766/22


wyrok oddalający apelację

(wygrana w całości)


Ultimo Portfolio Investment spółka akcyjna z siedzibą w Luksemburgu


9 165, 00 zł

wyrok z dnia 21.04.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w Wydziale I Cywilnym,

sygn. akt I C 3103/21

wyrok oddalający (wygrana w całości)


Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie


174 800, 00 zł 

wyrok z dnia 20.04.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 13314/22

wyrok zasądzający i unieważniający umowę kredytu 


FINAAY OU z siedziba w Tallinnie, Estonia


5 013,40 zł


wyrok z dnia 19.04.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVII Wydział Gospodarczy,

sygn. akt XVII GC 610/22


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

4 141,00 zł


wyrok z dnia 14.04.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Płocku I Wydział Cywilny,

sygn. akt  IC 1262/22  


wyrok oddalający (wygrana w całości)


Bank BPH Spółka Akcyjna w Gdańsku


225 837, 00 zł

wyrok z dnia 27.03.2023 r., wydany przez Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny,

sygn. akt I ACa 567/22 

wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)

Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego

Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu

9 481, 71 zł 

wyrok z dnia 27.03.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XVI Wydział Cywilny,

sygn. akt XVI C 103/22

wyrok oddalający (wygrana w całości)


Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz

Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie- Subfundusz Kl 1 


1 384,36 zł

wyrok z dnia 23.03.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie IX Wydział Gospodarczy,

sygn. akt IX GC 195/22

wyrok oddalający (wygrana w całości)


FINAAY OÜ z siedzibą w Tallinn Estonia


1 599,00 zł


wyrok z dnia 21.03.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 71/22


wyrok oddalający (wygrana w całości)


mBank


2 352,38 zł


wyrok z dnia 15.03.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie V Wydział Gospodarczy,

sygn. akt V GC 1586/22


wyrok oddalający (wygrana w całości)


T-Mobile Polska S.A.


3 237,50 zł


wyrok z dnia 14.03.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 1543/19

wyrok oddalający (wygrana w całości)


Alektum Capital II AG

z siedzibą w Zug


12 095, 80 zł 


wyrok z dnia 22.02.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny – Odwoławczy,

sygn. akt IV Ca 993/22


wyrok uwzględniający apelację i oddalający powództwo w całości (wygrana w całości)

Vega Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

7 560, 00 zł


wyrok z dnia 09.02.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy,

sygn. akt IV Ca 1141/22


wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)


K Recovery Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie


1 718,04 zł


wyrok z dnia 07.02.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy,

sygn. akt IV Ca 1486/21


wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)


Best IV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz

Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni

8 340 , 00 zł 


wyrok z dnia 07.02.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym,

sygn. akt I1 C 1141/22


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu

5 131,14 zł 


wyrok z dnia 03.02.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 3313/22 


wyrok oddalający (wygrana w całości)


Banku Millennium S.A. w Warszawie 


55 822,11 zł


wyrok z dnia 26.01.2023r., wydany przez Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 1665/20 


wyrok oddalający (wygrana w całości)


Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie


7 337, 45 zł


wyrok z dnia 20.01.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie Wydział I Cywilny,

sygn. akt I C 1611/19


wyrok oddalający (wygrana w całości)


CENTAURIS 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu

Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie 


2 143,75 zł

wyrok z dnia 11.01.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy,

sygn. akt XVI GC 2664/21

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Asekuracja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

26 345, 21 zł


wyrok z dnia 5.01.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy dla Warszawy Pragi w Warszawie Wydział IV Cywilny,

sygn. akt IV Ca 1723/21


wyrok zasądzający (wygrana w całości)


Open Finance Wierzytelnoci Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie


882, 00 zł

wyrok z dnia 03.01.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XVI Cywilny Odwoławczy,

sygn. akt XVI Ca 554/22

wyrok oddalający (wygrana w całości)


SVEA Ekonomi Cyprus Ltd. z siedzibą w Limassol


1 106, 00 zł

wyrok z dnia 28.12.2022 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 486/22

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Efficenter sp. z o.o.

3 391,45 zł


wyrok z dnia 15.12.2022 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie, I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 2205/21


wyrok oddalający (wygrana w całości)


Bank Polska Kasa Opieki Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie


146 819, 00 zł


wyrok z dnia 13.12.2022 r., wydany przez Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny,

sygn. akt I ACa 918/21 o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,

wyrok oddalający apelację

(wygrana w całości)


mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

41 321, 53 zł


wyrok z dnia 29.11.2022 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy,

sygn. akt IV Ca 201/22


wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)


Open Finance Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty


4 471,72 zł

wyrok z dnia 28.11.2022 r. wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny,

sygn. I C 325/22

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski spółka akcyjna


12 370, 16 zł 


wyrok z dnia 24.11.2022 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień

Publicznych,

sygn. akt XXIII Ga 1789/21


wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)

Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

12 823, 60 zł

wyrok z dnia 21.11.2022 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie, Wydział I Cywilny,

sygn. akt I C 1558/22 

wyrok zasądzający

(wygrana w całości)


Roneo Development sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie 

(deweloper)


103 840,00 złwyrok z dnia 17.11.2022 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny,

sygn. akt IV C 519/22


wyrok zasądzający

(wygrana w całości)


Alektum Capital II AG z siedzibą w ZUG w Szwajcarii


11 248,04 zł


wyrok z dnia 14.11.2022 r. wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 1451/22


wyrok oddalający (wygrana w całości)


mBank S.A z siedzibą w Warszawie

223 702, 00 zł 

wyrok z dnia 27.10.2022 r., wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 183/22 wyrok prawomocny wyrok oddalający apelację, zasądzający i unieważniający umowę kredytu waloryzowanego kursem CHF (wygrana w całości)


mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

117 000, 00 zł 

wyrok z dnia 25.10.2022 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 1986/21


wyrok zasądzający i unieważniający umowę kredytu waloryzowanego kursem CHF (wygrana w całości)Profi Credit Polska Spółka Akcyjna w Warszawie


12 427, 84 zł 


wyrok z dnia 24.10.2022 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy,

sygn. akt XXVII Ca 1017/22


wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)


Ententa Collection spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie


1 750, 28 zł 

wyrok z dnia 20.10.2022 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 90/22

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu 

9 275, 40 zł 


wyrok z dnia 19.10.2022 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie II Wydział Cywilny, 

sygn. akt II C 432/22


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

124 992, 00 zł 


wyrok z dnia 14.10.2022 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny, sygn. akt XXIV C 165/19


ustalenie nieważności i zapłata

(wygrana w całości)

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie


4 530, 00 zł


wyrok z dnia 06.10.2022 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy,

sygn. akt  XXVII Ca 1363/21


wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)

mBank S.A. 


450 545,33 zł 

wyrok z dnia 30.09.2022 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, sygn. akt XXV C 163/22

wyrok zasądzający i unieważniający umowę kredytu waloryzowanego kursem CHF

(wygrana w całości)

SVEA Ekonomi Cyprus LTD. z siedzibą w Limassol

4 054,00 zł


wyrok z dnia 30.09.2022r., wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie, I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 698/22


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Provident Polska S.A.

16 753,00 zł


wyrok z dnia 07.09.2022 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, IV Wydział Cywilny Odwoławczy,

sygn. akt IV Ca 1943/21


wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)

Ultimo NSFiZ z siedzibą w Warszawie

3 939,28 zł


wyrok z dnia 31.08.2022 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie, IV Wydział Cywilny Odwoławczy,

sygn. akt IV Ca 180/22


wyrok uwzględniający apelację i oddalający powództwo w całości (wygrana w całości)

Profi Credit Polska S.A.

5 291,00 zł


wyrok z dnia 21.07.2022 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt V Ca 1760/22


wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)

MM INV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

4 943, 00 zł


wyrok z dnia 18.07.2022 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 2446/21


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Kaczmarski Group spółka jawna 

3 365, 06 zł


wyrok z dnia 12.07.2022 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IV Wydział Gospodarczy,

sygn. akt IV GC 601/21


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Kaczmarski Inkassso spółka jawna we Wroclawiu

5 000, 00 zł


wyrok z dnia 08.07.2022 r., wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej,

sygn. akt VII AGa 170/22 


wyrok zasądzający (wygrana w całości)

SVEA Ekonomi Cyprus Ltd. z siedzibą w Limassol

5 308, 62 złwyrok z dnia 13.06.2022 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 603/20


wyrok częściowo oddalający (wygrana w przeważającej części)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Michał Kacperski 

9 220, 19 zł 


wyrok z dnia 13.06.2022 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XVI Wydział Cywilny,

sygn. akt XVI C 3588/20


wyrok zasądzający (wygrana w całości)

mBank S. A.

5 589, 62 zł 


wyrok z dnia 10.06.2022 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie IV Wydział Gospodarczy,

sygn. akt IV GC 2076/21


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Innovatio Risk Solutions Limited z siedzibą na Malcie 

2 558,39 zł


wyrok z dnia 02.06.2022 r. wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, I Wydział Cywilny, sygn. I C 2120/21


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie

1 137,71 zł


wyrok z dnia 27.05.2022r., wydany przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 383/21 


wyrok oddalający (wygrana w całości)

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

214 211,00 zł


wyrok z dnia 10.05.2022r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 1072/21


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

3 973, 15 zł 


wyrok z dnia 21.04.2022r., wydany przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie I Wydział Cywilny,

sygn. akt IC 231/21


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Bank BPH S.A.

225 837, 00 zł

wyrok z dnia 14.04.2022r., wydany przez Sąd Okręgowy w Siedlcach Wydział I Cywilny,

sygn. akt I C 696/19

wyrok ustalający nieważność kredytu frankowego i zasądzający na tej podstawie

Vindix Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

232, 75 zł


wyrok z dnia 08.04.2022r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie IV Wydział Gospodarczy,

sygn. akt IV GC 1376/21/S


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Capitea Spółka Akcyjnej w Warszawie 

5 000,00 zł

wyrok z dnia 01.04.2022r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział II Cywilny,

sygn. akt II C 1146/21

wyrok zasądzający zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych działaniami windykacyjnymi (wygrana w całości)

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

36 592, 24 zł


wyrok z dnia 22.03.2022r., wydany przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny, 

sygn. akt I C 5524/19


wyrok oddalający (wygrana w całości)


Gwarant24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie


4 762, 64 zł

wyrok z dnia 14.03.2022r., wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie I Wydział Cywilny, 

sygn. akt I C 1858/21

wyrok oddalający (wygrana w całości)

SVEA Ekonomi Cyprus LTD. z siedzibą w Limassol

6 834,30 zł      


wyrok z dnia 09.03.2022r., wydany przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 569/20


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Open Finanse Wierzytelności NSFIZ

882,53 zł


wyrok z dnia 17.02.2022 r., wydany przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1537/20


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

193 502,95 zł


wyrok z dnia 17.02.2022r., wydany przez Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny,

sygn. akt I A Ca 1390/21


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Profi Credit Polska S.A.

12 427,84 zł


wyrok z dnia 08.02.2022 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 2633/21


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Finaay Ou z siedzibą w Tallinnie (Estonia)

861,00 zł


wyrok z dnia 18.01.2022 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt V Ca 1995/21


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Profi Credit Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

15 555,15 zł


wyrok z dnia 11.01.2022 r., wydany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

I Wydział Cywiny, sygn. akt I C 1929/21 


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Efficenter  Spółka  z  ograniczoną  

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Warszawie

4 815,53 zł


wyrok z dnia 04.01.2022r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Wydział IV Cywilny - Odwoławczy,

sygn. akt IV Ca 1968/21


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Profi Credit Polska S.A.

5 970,18 zł

wyrok z dnia 03.01.2022 r., wydany przez

Sąd Rejonowy w Jaworznie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 665/21


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

55 655,00 zł


wyrok z dnia 09.12.2021r. Wydany przez Sąd Rejonowy w Legionowie Wydział I Cywilny,

sygn. akt I C 1213/20


o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (wygrana w całości)

Alektum Capital II AG z siedzibą w ZUG w Szwajcarii

4 500,20 zł 


wyrok z dnia 09.12.2021 wydany przez Sąd  Rejonowy  dla  Warszawy  Pragi  –Południe  w  Warszawie  Wydział  VII  Cywilny, sygn. akt VII C 55/21


wyrok oddalający (wygrana w całości)

KGPN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

4 359, 83 zł


wyrok z dnia 02.12.2021r. wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 531/21


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Eos 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie

27 387,03 zł

wyrok z dnia 02.12.2021r. wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GC 1378/20/S

wyrok oddalający (wygrana w całości)

mBank

41 321, 53 zł 


wyrok z dnia 01.12.2021r. wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 1972/20


wyrok oddalający (wygrana w całości)

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

31 430,28 zł


wyrok z dnia 01.12. 2021r. wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie VII Wydział Cywilny,

sygn. akt VII 1030/20


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie

1 168, 70 złwyrok z dnia 26.11.2021r. wydany przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 773/20


wyrok oddalający (wygrana w całości)


Syndyk Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w

Wołominie w upadłości z siedzibą w Wołominie


52 345,08 zł

wyrok z dnia 23.11.2021r. wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt IV Ca 1776/21

wyrok oddalający (wygrana w całości)


Hussar Gruppa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie


30 367,95 zł

wyrok z dnia 18.11.2021r. wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt V Ca 1787/21

wyrok oddalający (wygrana w całości)

RECOVERSO RMC OU z siedzibą w Tartu

928, 49 zł


wyrok z dnia 18.11.2021r. wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 235/21


wyrok oddalający (wygrana w całości)

mBank

253 000,00 zł

wyrok z dnia 16.11.2021r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 1728/21

wyrok ustalający nieważność kredytu frankowego i zasądzający na tej podstawie

Kaczmarski Inkasso sp. j.

5 000,00 zł

wyrok z dnia 09.11.2021 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy, sygn. akt XXVI GC 1333/20

wyrok zasądzający zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych działaniami windykacyjnymi (wygrana w całości)

Raport NSFIZ

41 665,63 zł

wyrok z dnia 26.10.2021 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 3417/18 upr

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz

Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

800 000,00 zł

wyrok z dnia 11.10.2021r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 1106/18

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Credit Agricole Bank Polska S.A.

3 457,55 zł

wyrok z dnia 8.10.2021 roku wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, II Wydział Cywilny sygn. akt II C 1634/20 upr

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Mash Poland Sp z o.o.

2 848,08 zł

wyrok z dnia 6.10.2021 roku wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Wydział II Cywilny, sygn. akt II C 535/21

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z/s w Warszawie

146 819,00 zł

wyrok z dnia 30.09.2021 roku wydany przez Sąd Okręgowy w Siedlcach, Wydział I Cywilny sygn. akt I C 961/20

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

(wygrana w całości)

Efficenter sp. z o.o.

3 503,24 zł

wyrok z dnia 29.09.2021 roku wydany przez Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych, sygn. akt I1 C 750/21 upr.

wyrok oddalający (wygrana w całości)

EQUES CREDITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

16 194,29 zł

wyrok z dnia 21.09.2021 roku wydany przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział II Cywilny Odwoławczy, sygn. akt II Ca 578/21

wyrok oddalający (wygrana w całości)

PKO S.A.

12 370,16 zł    

wyrok z dnia 16.07.2021 roku wydany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, sygn. akt XVI GC 1065/20        

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Santander Consumer

Bank S.A. 

20 765,83 zł

wyrok z dnia 02.07.2021 roku wydany przez Sąd Rejonowy w Wadowicach,

I Wydział Cywilny, sygn. akt 1864/19

wyrok oddalający (wygrana w całości)

BNP Paribas Bank

Polska S.A. 

104 949,81 zł   

wyrok z dnia 02.07.2021 roku wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie,

VI Wydział Cywilny 

sygn. akt VI Aca 595/20

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Provident Polska S.A.

16 752,16 zł

wyrok z dnia 10.06.2021 roku wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie

VII Wydział Cywilny, sygn. akt VII C 44/21

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Efficenter sp. z o.o.

4 815,53 zł

wyrok z dnia 31.05.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy w Wołominie,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 256/20


wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

z siedzibą w Krakowie

83 924,00 zł

wyrok z dnia 21.05.20201 roku wydany

przez Sąd Okręgowy w Białymstoku,

Wydział I Cywilny,

sygn. akt I C 107/21


wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Finaay Oü z siedzibą

w Tallinnie (Estonia)

861.00 zł

wyrok z dnia 14.05.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

I Wydział Cywilny, 

sygn. akt I C 1314/20


wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Santander Consumer Bank S.A.


6 575,47 zł

wyrok z dnia 10.05.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy w Gdyni,

Wydział I Cywilny Sekcja do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym,

sygn. akt I 1 C 2333/20


wyrok oddalający

(wygrana w całości)

INDOS S.A.

6 457,00 zł

wyrok z dnia 29.04.2021 roku wydany

przez Sąd Okręgowy w Katowicach,

Wydział III Cywilny Odwoławczy,

sygn. akt III Ca 933/20


wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)

Prokura NSFIZ

5 661,80 zł

wyrok z dnia 23.04.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli

w Warszawie,

II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 2635/20

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Financial Services Collection Sp. z o.o.

3 206,67 zł

wyrok z dnia 22.04.2021 roku wydany

przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu,

I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ca 539/20


wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)

RK Recovery S.A.

1 718,04 zł

wyrok z dnia 22.04.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy w Wołominie,

I Wydział Cywilny, sygn. I C 6444/19

wyrok częściowo oddalający

(wygrana w przeważającej części)


ID Finance Poland sp. z o. o.


6 991,52 zł

wyrok z dnia 21.04.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy w Wołominie,

I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 121/20


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Profi Credit Polska S.A.

17 975,83 zł

wyrok z dnia 14.04.2021 roku wydany

przez Sąd Okręgowy w Gdańsku,

III Wydział Cywilny Odwoławczy,

sygn. akt III Ca 162/21


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Millenium Bank S.A.

21 021,00 zł

wyrok z dnia 14.04.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 5920/18

wyrok zasądzający należność od banku (wygrana w przeważającej części)

BEST II NSFiZ

8 776,34 zł

wyrok z dnia 13.04.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

IX Wydział Gospodarczy, sygn. akt IX GC 1930/20

wyrok oddalający (wygrana w przeważającej części)

GPM VINDEXUS NSFiZ

z siedzibą w Warszawie

23 008,00 zł

wyrok z dnia 09.04.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI C 1445/20


wyrok oddalający (wygrana w całości)


Prokura NSFiZ

20 134,81 zł

wyrok z dnia 08.04.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie,

I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 723/20


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Raport NSFiZ z siedzibą

w Krakowie

7 459,04 zł

wyrok z dnia 24.03.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy w Wadowicach,

I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 518/20


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Raport NSFiZ z siedzibą

w Krakowie

22 630,32 zł

wyrok z dnia 23.03.2021 roku wydany

przez Sąd Okręgowy w Gdańsku,

XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy,

sygn. akt XII Ga 953/20


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Intrum Sp. z o.o.

915,38 zł

wyrok z dnia 18.03.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy w Wołominie,

I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 5357/19


wyrok oddalający (wygrana w całości)

SVEA Ekonomi Cyprus Ltd. z siedzibą w Limassol, Cypr

5 605,59 zł

wyrok z dnia 10.03.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy w Wołominie,

Wydział I Cywilny, sygn. akt I C 22/20


wyrok oddalający (wygrana w całości)

SVEA Ekonomi Cyprus Ltd.

z siedzibą w Limassol, Cypr

6 148,50 zł

wyrok z dnia 10.03.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Pragi Południe w Warszawie,

II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 468/20


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

2 523,15 zł

wyrok z dnia 10.03.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy w Wołominie,

I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 7794/19


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Santander Bank Polska S.A.

4 530,00 zł

wyrok z dnia 04.03.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli,

I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 2639/20


wyrok zasądzający należność od banku (wygrana w całości)

Hussar Gruppa S. A.

30 367,95 zł

wyrok z dnia 02.03.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa,

II Wydział Cywilny, sygn. akt II C4651/18


wyrok zasądzający

od obligatariusza

(wygrana w całości)

Duo Finance Sp. z o.o.

2 699,03 zł

wyrok z dnia 16.02.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy w Wołominie,

I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 7661/19

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Bank Zachodni WBK S.A.

11 133,00 zł

wyrok z dnia 15.02.2021 roku, wydany

przez Sąd Rejonowy w Zambrowie,

Wydział I Cywilny, sygn. akt I C 157/20

wyrok oddalając

(wygrana w całości)


Miasto Stołeczne Warszawa, ZGN Dzielnicy

Praga Pn. m.st. Warszawy

9 925,00 zł

wyrok z dnia 10.02.2021 roku, wydany

przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza, Wydział II Cywilny, sygn. akt II 415/19

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

(wygrana w całości)

Prokura NSFiZ

3 542,88 zł

wyrok z dnia 02.02.2021 roku, wydany

przez Sąd Rejonowy w Wadowicach,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 198/20

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Bank Handlowy

w Warszawie S.A.


9 070,31 zł

wyrok z dnia 4 stycznia 2021 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 3482/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Provident Polska S.A.

14 088,17 zł

wyrok z dnia 30.12.2020 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie,

Wydział V Cywilny Odwoławczy,

sygn. akt V Ca 1254/20

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Svea Ekonomi Cyprus Ltd.

5 154,28 zł

wyrok z dnia 08.12.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Gdyni,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I 1 C 2428/20

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

5 302,54 zł

wyrok z dnia 18.11.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie,

VIII Wydział Cywilny,

sygn. akt VIII C 2195/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Profi Credit Polska S.A.

6 136,75 zł

wyrok z dnia 13.11.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Pszczynie,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 583/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Getin Noble Bank S.A.

16 121,54 zł

wyrok z dnia 13.11.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Zambrowie,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 124/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

T-Mobile Polska S.A.

6 001,32 zł

wyrok z dnia 04.11.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział V Gospodarczy,

sygn. akt V GC 3326/19/S

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Raport NSFiZ

22 630,32 zł

wyrok z dnia 03.11.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Gdyni, VI Wydział Gospodarczy,

sygn. akt VI GC 2/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

2 039,86 zł

wyrok z dnia 30.10.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 321/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Lindorff I NSFiZ z siedzibą w Krakowie

27 006,73 zł

wyrok z dnia 26.10.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Oławie,

Wydział I Cywilny,

sygn. akt I C 317/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Financial Services Collection Sp. z o.o.

3 206,67 zł

wyrok z dnia 16.10.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli,

sygn. akt I C 903/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Prokura NSFiZ

2 983,86 zł

wyrok z dnia 15.10.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Pragi Południe w Warszawie, VII Wydział Cywilny,

sygn. akt VII C 650/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Prokura NSFiZ

10 087,45 zł

wyrok z dnia 15.10.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 568/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

KGPN Doradztwo Finasnowo - Prawne Marcin Kalisz Sp. j.

3 705,00 zł

wyrok z dnia 07.10.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,

XIV Wydział Cywilny,

sygn. akt XIV C 182/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Santander Consumer Bank S.A.

8 132,74 zł

wyrok z dnia 22.09.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Myślenicach,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 69/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy

7 168,56 zł

wyrok z dnia 10.09.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie,

Wydział I Cywilny,

sygn. akt I C 53/20

wyrok zasądzający należność od banku

(wygrana w całości)

Ultimo Portfolio Inevstment (Luxembourg) S.A.

4 343,53 zł

wyrok z dnia 02.09.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 7802/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Prokura NSFiZ

5 128,63 zł

wyrok z dnia 25.08.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 269/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Prokura NSFiZ

908 000,00 zł

wyrok z dnia 13.08.2020 roku, wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie,

V Wydział Cywilny,

sygn. akt V Aca 822/.19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Prokura NSFiZ

2 089,92 zł

wyrok z dnia 11.08.2020 roku, wydany przez

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie,

II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 215/20

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Yes Finance S.A.

2 767,64 zł

wyrok z dnia 10.08.2020 roku, wydany przez

Sąd Rejonowy w Gdyni,

I Wydział Cywilny Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym,

sygn. akt I 1 C3083/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Efficenter sp. z o.o.

3 503,24 zł

wyrok z dnia 22.07.2020 roku, wydany przez

Sąd Rejonowy w Gdyni,

I Wydział Cywilny Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym,

sygn. akt I 1 C 2715/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

INDOS S.A.

6 457,00 zł

wyrok z dnia 22.07.2020 roku, wydany przez

Sąd Rejonowy w Bytomiu,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 866/19

wyrok uchylający nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w całości

i częściowo oddalający powództwo

OPEN FINANCE Wierzytelności Detalicznych NSFiZ

88 319,00 zł

wyrok z dnia 17.07.2020 roku, wydany przez

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VII Wydział Gospodarczy,

sygn. akt VII Aga 2340/18

wyrok oddalający

w całości

(wygrana w całości)

Optima sp. z o.o.

7 793,99 zł

wyrok z dnia 08.07.2020 roku, wydany przez

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe, II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 281/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Ultimo Portfolio Inevstment (Luxembourg) S.A.

1 746,00 zł

wyrok z dnia 30.06.2020 roku, wydany przez

Sąd Rejonowy w Nidzicy,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 121/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

RAPORT NSFIZ

298,14 zł

Wyrok z dnia 18.06.2020 roku, wydany przez

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, VII Wydział Cywilny,

sygn. akt VII C 65/20 

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzawska

6 557,94 zł

wyrok z dnia 26.05.2020 roku, wydany przez

Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej,

II Wydział Cywilny Odwoławczy

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

5 596,24 zł

wyrok z dnia 22.05.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla  m. st. Warszawy

w Warszawie, II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 7798/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

PROFI CREDIT POLSKA S.A.

9 193,09 zł

wyrok z dnia 24.04.2020 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach

XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

PKO BP S.A.

90 326,67 zł 

wyrok z dnia 26.03.2020 roku,

wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi,

X Wydział Gospodarczy,

sygn. akt X GC 892/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Ultimo NSFIZ 

39 510,00 zł

wyrok z dnia 12.03.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Krowodrzy,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I Nc 794/08

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Asekuracja Sp. z. o.o.

7 469,00 zł 

wyrok z dnia 27.02.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 1835/19

wyrok pozbawiający wykonalności tytułu wykonawczego

w zakresie odsetek przekraczających odsetki maksymalne

(wygrana w całości)

Prokura NSFIZ 

2 910,00 zł

wyrok z dnia 21.02.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy  dla m.st. Warszawy

w Warszawie, I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 3853/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

BNP Paribas Bank Polska S.A.

104 949,00 zł 

wyrok z dnia 17.02.2020 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie,

XXV Wydział Cywilny,

sygn. akt XXV 1326/19 

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

INDEPRO sp. z o.o.

23 635,00 zł 

wyrok z dnia 12.02.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy -Mokotowa,

II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 2636/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

ID Finance 

2 830,27 zł

wyrok z dnia 5.02.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Gdyni, I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 2567/19upr.

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

SVEA Ekonomi Cyprus Ltd.

5 470,91 zł

wyrok z dnia 3.02.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Pabianicach,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 647/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Centrum Rozwiązań Kredytowych

sp. z o.o.

2 656,00 zł

wyrok z dnia 28.01.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Myślenicach,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 787/19

wyrok zasądzający w całości

(wygrana w całości)

PROKURA NS FIZ

2 943,88 zł

wyrok z dnia 14.01.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Pabianicach,

sygn. akt I C 769/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Provident S.A.

14 088,17 zł

wyrok z dnia 08.01.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie,

sygn. akt I C 4189/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Credit Agricole Bank Polska S.A.

45 182,00 zł

wyrok z dnia 08.01.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Bytomiu,

sygn. akt I C 653/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

4 404,99 zł

wyrok z dnia 04.12.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Gdyni,

sygn. akt I 1 Nc 3569/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

2 174,08 zł

wyrok z dnia 02.12.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej,

sygn. akt X C 1445/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

PKO BP S.A.

1 827,83 zł

wyrok z dnia 27.11.2019 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Koninie,

sygn. akt I 1 Ca 532/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

PROFI Credit Polska S.A.

4 496,79 zł

wyrok z dnia 21.11.2019 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach,

sygn. akt. IV Ca 898/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Presco Investments S.a.r.l.

z siedzibą w Luksemburgu

917,65 zł

wyrok z dnia 14.11.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie,

sygn. akt I C 658/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Asekuracja Sp. z o.o.

9 871,25 zł

wyrok z dnia 13.11.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Wejherowie,

sygn. akt I C 909/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Prokura NSFiZ

22 605,57 zł

wyrok z dnia 06.11.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie,

sygn. akt I C 923/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. F. Stefczyka w Gdyni

11 383,00 zł

wyrok z dnia 05.11.2019 roku, wydany przez

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli

w Warszawie,

II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 679/19

wyrok pozbawiający tytuł wykonawczy wykonalności w całości

(wygrana w całości)

Universe 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany

Fundusz Sekurytyzacyjny

444,69 zł

wyrok z dnia 25.10.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie,

sygn. akt I C 1052/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

EQUES DEBITUM 2 FIZ NF

5 947,77 zł

wyrok z dnia 22.10.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Gdyni,

sygn. akt I C 1596/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

PZU S.A.

1 335,00 zł

wyrok z dnia 22.10.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Płocku,

sygn. akt V GC 980/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

PKO BP S.A.

77 750,91 zł

wyrok z dnia 16.10.2019 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi,

sygn. akt X GC 334/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Baltic Obligo NSFiZ

z siedzibą w Warszawie

1 248,41 zł

wyrok z dnia 15.10.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Kole,

sygn. akt I C 65/19 upr

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

PROFI CREDIT POLSKA S.A.

9 193,09 zł

wyrok z dnia 04.10.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej,

sygn. akt VI GC 2237/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

18 560,79 zł

wyrok z dnia 03.10.2018 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 2449/17

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Raport NSFiZ

256,88 zł

wyrok z dnia 12.09.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

sygn. akt II C 102/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Prokura NSFiZ

5 734,06 zł

wyrok z dnia 11.09.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie,

sygn. akt I C 1285/16

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Prokura NSFiZ

1 011 000,00 zł

wyrok z dnia 10.09.2019 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie,

sygn. akt IV C 181/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Hussar Grupa S.A.

20 392,96 zł

wyrok z dnia 9.09.2019 roku, wydany przez

Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa

w Warszawie XVI Wydział Cywilny,

sygn. akt XVI C 3067/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Prokura NSFIZ

9 493,06 zł

wyrok z dnia 06.09.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Kole,

sygn. akt I C 801/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Profi Credit Polska Spółka Akcyjna

4 496,79 zł

wyrok z dnia 05.08.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej,

sygn. akt X C 3314/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Millenium Bank S.A.

7 661,45 zł

wyrok z dnia 24.07.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie,

sygn. akt VII C 2058/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

OPEN FINANCE Wierzytelności Detalicznych NSFiZ

88 319,00 zł

wyrok z dnia 23.07.2018 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie,

sygn. akt XX GC 803/17

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

ULTIMO NSFiZ

3 237,32 zł

wyrok z dnia 18.07.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie,

sygn. akt I C 136/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

PROFI Credit Polska S.A.

9 613,55 zł

wyrok z dnia 17.07.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

sygn. akt I C 3784/17

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

PKO BP S.A.

19 017,56 zł

wyrok z dnia 04.06.2019 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Koninie

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

QUARTZ CAPITAL FUND S.C.A.

1 855,00 zł

wyrok z dnia 03.06.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim,

sygn. akt I C 201/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Alior Bank S.A.

41 477,84 zł

wyrok z dnia 28.05.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Ultimo Portfolio Inevstment Luxembourg S.A.

3 703,97 zł

wyrok z dnia 15.04.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Kole,

sygn. akt I C 1755/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Millenium Bank S.A.

79 871,00 zł

wyrok z dnia 02.04.2019 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie,

sygn. akt XXV C 1764/17

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Alior Bank S.A.

35 199,36 zł

wyrok z dnia 06.03.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Kole,

sygn. akt I C 1057/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

(KRD BIG S.A.)

657,90 zł

wyrok z dnia 13.02.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

sygn. akt XVII GC 1459/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

GMINA WROCŁAW - Zarząd Zasobu Komunalnego

83 383,23 zł

wyrok z dnia 07.12.2018 roku, wydany przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu

XII Wydział Cywilny,

sygn. akt XII C 558/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

PKO BP S.A.

503 756,10 zł

wyrok z dnia 27.11.2018 roku, wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie,

sygn. akt I ACa 245/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

INTRUM JUSTITIA DEBT FUND 1 NSFiZ

4 527,77 zł

wyrok z dnia 13.11.2018 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie,

sygn. akt XXVII Ca 1179/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Alior Bank S.A.

35 314,89 zł

wyrok z dnia 25.10.2018 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Kole,

sygn. akt I C 1062/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Alior Bank S.A.

70 794,43 zł

wyrok z dnia 23.10.2018 roku, wydany przez sąd Rejonowy w Siedlcach,

sygn. akt I C 1731/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU S.A.)

928,00 zł

wyrok z dnia 21.09.2018 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

sygn. akt XVI GC 3855/16

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

BEST II NSFiZ

32 340,83 zł

wyrok z dnia 21.06.2018 roku, wydany przez

Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej,

sygn. akt II Ca 260/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

INTRUM JUSTITIA DEBT FUND 1 NSFiZ

1 595,85 zł

wyrok z dnia 28.05.2018 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia

w Warszawie,

sygn. akt I C 177/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

ULTIMO NSFiZ

51 051,36 zł

wyrok z dnia 16.01.2018 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie,

sygn. akt I C 760/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

KGPN Sp. z o.o.

500,00 zł

wyrok z dnia 14.01.2018 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie,

sygn. akt VII c 100/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds