Przejdź do treści

Prawo bankowe - kredyty frankowe

Zakres usług oferowanych przez kancelarię obejmuje także reprezentację klientów w sporach  z bankami i instytucjami finansowymi, jak również obronę lub dochodzenie roszczeń wynikających z kredytów waloryzowanych (indeksowanych lub denominowanych) kursem walut obcych, takich jak EURO, USD czy CHF – tzw. „kredyty frankowe”.

Kancelaria świadczy usługi m. in. w zakresie:

 • kompleksowej obsługi klienta oraz wszechstronnego doradztwa w zakresie umów zawieranych  z bankami lub innymi instytucjami finansowymi;
 • analizy i opiniowaniu umowy kredytowej i innych dokumentów w oparciu o zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami;
 • negocjacji umów kredytowych, jak również związanych z nimi zabezpieczeniami;
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów kredytowych, w tym z tzw. „kredytów frankowych” poprzez podejmowanie działań mających na celu:
  – zwrot nadpłaconych rat kredytu oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu;
  – zmniejszenie salda kredytu poprzez usunięcia z umowy kredytowej postanowień naruszających prawa konsumentów (tzw. „klauzul abuzywnych”), w tym m. in. postanowień indeksacyjnych;
  – wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość z tytułu udzielonego kredytu;
 • reprezentowania klientów przed komornikami, sądami oraz innymi organami, w tym m. in. Rzecznikiem Finansowym oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • obrony przed nadużyciami i nieuprawnionymi działaniami banków lub innych instytucji finansowych;
 • reklamacji bankowych oraz dochodzenia od banków należnych klientom świadczeń;
 • pomocy w sytuacji wszczęcia egzekucji komorniczej na wniosek banku;
 • mediacji oraz arbitrażu.

Kancelaria Adwokacka Mateusz Gawlas
ul. Plac Kasztelański 3
01 – 362 Warszawa

Pon. – Pt.
07:00 – 18:00

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds