Przejdź do treści

Sprawy karne

Pomoc prawna oferowana przez kancelarię obejmuje także reprezentację klientów w toku postępowania karnego na wszystkich jego etapach. Działalność kancelarii obejmuje specjalizacje w zakresie przestępstw związanych z obrotem gospodarczym jak niezaspokajanie roszczeń wierzyciela, udaremnianie wykonania orzeczeń, udaremnianie egzekucji, faworyzowanie zaspokajania wierzycieli, oszustwa ale również w przedmiocie uchylania się od alimentów czyli tzw. niealimentacji. W przypadku podjęcia obrony głównym celem działania kancelarii jest doprowadzenie do umorzenie postępowania już we wstępnej jego fazie, tj. postępowania przygotowawczego. 

Kancelaria świadczy usługi m. in. w zakresie:

  • zapewnienia obrony oskarżonym i podejrzanym oraz występuje w interesie pokrzywdzonych (osób fizycznych lub prawnych) jako pełnomocnik, oskarżyciel posiłkowy  lub prywatny,
  • reprezentacji  przed sądami, prokuratorami, policją i innymi organami ścigania w tym udział w czynnościach dowodowych, posiedzeniach i rozprawach, 
  • wnoszenia środków odwoławczych jak zażaleń i apelacji, sprzeciwów od wyroków nakazowych;
  • dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień w tym uzyskiwanie tytułów wykonawczych uprawniających do wszczęcia postępowań egzekucyjnych;

Kancelaria Adwokacka Mateusz Gawlas
ul. Plac Kasztelański 3
01 – 362 Warszawa

Pon. – Pt.
07:00 – 18:00