Przejdź do treści

Zwrot towaru zakupionego przez internet - o czym należy pamiętać, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość i na co zwrócić uwagę przy dokonaniu zwrotu

Coraz więcej osób chętnie korzysta z zakupu towarów przez platformy i sklepy internetowe. Z pewnością jest to najwygodniejszy sposób dający dodatkowo możliwość wyboru spośród szerszego asortymentu. Mimo wielu zalet, taka forma zakupów niesie także spore ryzyko. Nie tylko mowa tu o ryzyku utraty pieniędzy przez korzystanie z mało wiarygodnych platform zakupowych, ale przede wszystkim możemy spotkać się z sytuacją zakupu towarów niespełniających naszych oczekiwań. Ustawodawca przewidział takie sytuacje i dał konsumentom prawo do odstąpienia od umowy.

O czym należy pamiętać, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość i na co zwrócić uwagę przy zwrocie towarów zakupionych przez Internet?

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (zwaną później Ustawą) umowa zawarta na odległość to umowa zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Zakup przez Internet spełnia zatem znamiona takiej umowy. Należy jednak  pamiętać, że każda strona, tak jak w przypadku zwykłej umowy kupna zawartej w lokalu przedsiębiorcy, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy, w oznaczonym terminie. Co ważne, odstępując od umowy nie trzeba wskazywać powodu rezygnacji z zawartego zobowiązania. Zgodnie
z art. 27 Ustawy kupujący może dokonać zwrotu towaru w ciągu 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  • w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, dostarczanych osobno, partiami lub
    w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
  • dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  •  

Jeżeli konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy, termin ten jest znacznie dłuższy i wygasa dopiero po upływie 12 miesięcy. Oddając produkt nie powinien być on używany, tzn. nie może zawierać śladów użytkowania przez konsumenta. Zwracając produkt należy wówczas złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą mailową, poprzez formularz załączony przy zakupie lub znajdujący się na stronie sprzedawcy. Następnie strona kupująca powinna odesłać towar w terminie 14 dniowym. Druga ze stron – sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu należności pieniężnych za dany przedmiot umowy
w terminie 14-dniowym od dnia otrzymania zwróconego przedmiotu.  Szczegółowe informacje zwrotu towarów określa wyżej wymieniona Ustawa, która określa choćby prawo do obligatoryjnego poinformowania przez sprzedającego drugą stronę umowy o prawach mu przysługujący z faktu zawarcia umowy. Przedsiębiorcy najczęściej umieszczają takie informacje bezpośrednio
w regulaminie bądź w innym miejscu na stronie internetowej sklepu, tak aby, konsument mógł w prosty sposób zapoznać się ze swoimi prawami.

Kto ponosi koszty wysyłki towaru, w przypadku zwrotu towaru?

Odsyłając produkt zakupiony przez sklep internetowy, koszty związane ze zwrotem ponosi konsument chyba, że sprzedawca zobowiążę się do zwrotu kosztów przesyłki. Istotną informacją jest fakt, że sprzedawca nie musi zwrócić kosztów przesyłki w takiej samej wysokości, jaką poniosła druga strona. Może dokonać tego w wysokości równej wartości najtańszego  możliwego sposobu  dostawy. Kupujący dostaje należności poniesione za wysyłkę w takiej samej formie w jakiej poniósł koszty wysyłki towaru.

Jakich towarów zakupionych przez Internet nie można zwrócić?

Zgodnie z ogólną zasadą konsument ma prawo do zwrotu zakupionych towarów, lecz występują od tej zasady odstępstwa przewidziane w ustawie. Kupujący powinien wiedzieć, że nie każdy produkt zakupiony przez internet można zwrócić. Wyjątkiem od powyższej reguły jest m.in. towar wyprodukowany na indywidualne zamówienie, np. przedmiot personalizowany, zawierający specjalny napis, znak, czy inicjały. Szeroki katalog przedmiotów niepodlegających zwrotowi stanowią z pewnością produkty spożywcze, które klasyfikujemy jako towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia. Kolejną ważną grupą towarów, będących odstępstwem od możliwości ich zwrotu są towary zapieczętowane, które po dostarczeniu i ich otwarciu nie nadają się do zwrotu ze względu na aspekty ochrony zdrowia (np. produkty lecznicze) lub ze względów higienicznych (np. chusteczki nawilżane, które po otwarciu stopniowo tracą swoje właściwości). Nie można zwrócić również, co wzbudza wśród konsumentów wiele kontrowersji, zapieczętowanych nagrań dźwiękowych, nagrań wizualnych lub oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Warto pamiętać, że Ustawy o prawach konsumenta nie stosujemy do umów dotyczących przewozu osób, umów o imprezę turystyczną czy umów o timeshare, a zatem umów w zakresie zakwaterowania (innych niż do celów mieszkalnych), przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Zatem konsument nie może dokonać zwrotu chociażby biletów zakupionych na koncert.

Więcej artykułów

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds