Przejdź do treści

Po 11 latach bezpodstawnej egzekucji mamy szczęśliwe zakończenie

Opisana poniżej sprawa ma dla nas duże znaczenie bowiem jej finał pozwolił naszym Klientom odzyskać „spokój i wiarę w sprawiedliwość” po blisko 15 latach walki w wierzycielem i komornikiem sądowym.  

Otóż, 17 listopada 2011 roku Bank Polska Kasa Opieki S.A. skierował wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko naszym Klientom  w oparciu o tytuł wykonawczy jakim wówczas mógł dysponować, tj. Bankowy Tytuł Egzekucyjny z sierpnia 2011 roku zaopatrzony przez Sąd Rejonowy w Garwolinie w klauzulę wykonalności w październiku tego roku. Roszczenie banku dotyczyło zadłużenia powstałego w związku z brakiem realizacji umowy kredytu denominowanego w walucie CHF na cele budowlane z kwietnia 2005 roku.  

Nasi Klienci nie byli w stanie podjąć skutecznej obrony przeciwko roszczeniom banku jak i działaniom komornika, a w szczególności zatrzymać egzekucji skierowanej do ich nieruchomości. W trakcie jej prowadzenia komornik przystąpił 4-krotnie do licytacji, która na szczęście z przyczyn formalnym lub braku licytantów zakończyła się fiaskiem.

W marcu 2020 roku, niemal 10 lat od dnia rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego, i na niecałe 4 miesiące od dnia kolejnej licytacji, Dłużnicy zwrócili się o pomoc do naszej kancelarii. Efektem podjętych przez naszych prawników działań było w pierwszej kolejności zabezpieczenie nieruchomości Klientów poprzez zawieszenie możliwości prowadzenia wobec niej dalszej egzekucji, a następnie złożenie pozwu o pozbawienie wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego. Już po roku od dnia złożenia pozwu Sąd Okręgowy w Siedlcach pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy oraz zasądził od banku na rzecz naszych Klientów całość kosztów  związanych ze sprawą. Pomimo apelacji banku wyrok ten nie został uchylony. Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 13 grudnia 2022 roku stwierdził, że apelacja jest w całości bezzasadna. Tym samym sprawa została prawomocnie osądzona.

Kancelaria złożyła już wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego i obciążenie banku wszystkimi kosztami prowadzonej przez ponad 10 lat egzekucji. Kolejnymi krokami będzie wykreślenie hipotek z ksiąg wieczystych i skierowanie roszczenia przeciwko bankowi na tle zawartej w 2005 roku umowy kredytu.

Aktualnie nasi Klienci nie musza się już obawiać działań komornika, listów poczty polskiej ani też windykacji wierzyciela. Jak wspominają nareszcie mogą być znów spokojni.  

Więcej artykułów

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds