Przejdź do treści

Postępowanie egzekucyjne/ egzekucja komornicza

Działalność kancelarii w ramach egzekucji komorniczych ma na celu kompleksową ochronę dłużnika oraz pomoc antywindykacyjną, obejmującą doradztwo, obsługę i reprezentację klienta w toku postępowania egzekucyjnego oraz sądowego.

Kancelaria świadczy usługi m. in. w zakresie:

 • reprezentowania klientów przed wierzycielami (w tym m. in. firmami windykacyjnymi, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi) na każdym etapie postępowania;
 • reprezentowania klientów przed komornikami, sądami oraz innymi organami, w tym m. in. Rzecznikiem Finansowym oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • podejmowania działań mających na celu wstrzymanie czynności komorniczych, uchylenie zajęć egzekucyjnych (rachunków bankowych, wierzytelności, praw majątkowych, wynagrodzenia, ruchomości i nieruchomości) oraz pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności;
 • podejmowania działań mających na celu ochronę dłużnika przed nadmiernymi kosztami egzekucji oraz dążenie do zmniejszenia wysokości lub całkowitego umorzenia zobowiązań;
 • podejmowania działań mających na celu ograniczenie egzekucji oraz wstrzymanie czynności komorniczych poprzez stosowanie środków prawnych w postaci m. in.:
  – skargi na czynności komornika,
  – powództwa przeciwegzekucyjnego (o zwolnienie spod egzekucji lub pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego),
  – zażalenia na opis i oszacowanie nieruchomości, udzielenia przybicia oraz przysądzenia własności, a także zarzutów do planu podziału kwoty uzyskanej w toku egzekucji,
  – innych środków obrony, jak np. wykorzystwniee trybu nadzoru i kotroli nad dzialalnoscią komorka,
 • podejmowania działań mających na celu zniweczenie egzekucji poprzez zawieszenie lub umorzenie postępowania prowadzonego przez organ egzekucyjny za pomocą środków prawnych w postaci m. in.:
  – sprzeciwów od wyroków zaocznych,
  – sprzeciwów  od nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w tym elektronicznym postepowaniu upominawczym (EPU) 
  – zarzutów od nakazów zapłaty w postępowaniu nakzowym,
  – zażaleń w sprawie nadania klauzuli wykonalności,
 • kontroli prawidłowości przebiegu postępowania egzekucyjnego;
 • minimalizacji negatywnych skutków windykacji oraz egzekucji;
 • dochodzenia roszczeń z tytułu nienależnie wyegzekwowanego świadczenia.

Kancelaria Adwokacka Mateusz Gawlas
ul. Plac Kasztelański 3
01 – 362 Warszawa

Pon. – Pt.
07:00 – 18:00


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/leszekw83/kancelariagawlas.pl/public_html/index.php:1) in /home/klient.dhosting.pl/leszekw83/kancelariagawlas.pl/public_html/wp-content/plugins/ays-popup-box/public/class-ays-pb-public.php on line 137

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds