Przejdź do treści

Spory sądowe

Jedną z najistotniejszych kwestii dotyczącej obrony dłużnika jest konieczność zagwarantowania mu skutecznej ochrony w toku procesu sądowego. Dlatego działania kancelarii ukierunkowane są przede wszystkim na zakwestionowanie roszczenia powoda (wierzyciela) poprzez podnoszenie w imieniu klienta zarzutów tak procesowych jak i merytorycznych oraz aktywny udział na wszystkich etapach postępowania sądowego. Zdobyte doświadczenie pozwala nam osiągać sukcesy już we wstępnej fazie postępowania, tj. po złożeniu sprzeciwu, zarzutów lub odpowiedzi na pozew bowiem na skutek podjętej czynności procesowej przeciwnicy nie rzadko wycofują się z dalszego sporu przed sądem. 

Pomoc kancelarii polega w szczególności na:

  • analizie sprawy, zgromadzeniu dowodów, ocenie szans i ryzyk procesowych, opracowaniu strategii procesowej najkorzystniejszej dla klienta,
  • reprezentowaniu klienta w toku całego postępowania w tym sporządzaniu pism procesowych (pozwów, sprzeciwów, zarzutów, środków odwoławczych, wniosków, wezwań, pism przygotowawczych, odpowiedzi na wezwania sądu) oraz zapewnieniu zastępstwa procesowego na rozprawach lub posiedzeniach;
  • prowadzeniu negocjacji w imieniu stron postępowania – powoda, pozwanego, dłużnika, wierzyciela na etapie przedsądowym i sądowym;
  • prowadzeniu spraw o zapłatę, pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, zwolnienie spod egzekucji, zwrot nienależnego świadczenia, ustalenie nieważności lub bezskuteczności czynności prawnej (umowy), odszkodowanie lub zadośćuczynienie, zakazanie naruszania dóbr osobistych, wykonanie, niewykonanie lub wadliwe wykonanie umów, a także o ustalenie, uchylenie, obniżenie lub podwyższenie alimentów zarówno na rzecz dzieci jak i małżonka;

Kancelaria Adwokacka Mateusz Gawlas
ul. Plac Kasztelański 3
01 – 362 Warszawa

Pon. – Pt.
07:00 – 18:00


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/leszekw83/kancelariagawlas.pl/public_html/index.php:1) in /home/klient.dhosting.pl/leszekw83/kancelariagawlas.pl/public_html/wp-content/plugins/ays-popup-box/public/class-ays-pb-public.php on line 137

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds