Przejdź do treści

dłużnik

W jakich przypadkach sąd może nadać klauzulę wykonalności na małżonka dłużnika?

  • przez

W jakich przypadkach sąd może nadać klauzulę wykonalności na małżonka? Z założenia wydawałoby się, że to wyłącznie dłużnik jest odpowiedzialny za zaciągnięte przez siebie zobowiązania. Istnieje jednak szereg sytuacji, które wyłączają tę zasadę. Oczywistym jest, że w przypadku przyjęcia spadku wprost, spadkobierca będzie odpowiedzialny za zobowiązania spadkodawcy. Takie rozwiązanie będzie miało również zastosowanie w przypadku zobowiązań zaciągniętych przez jednego z małżonków, choć w ograniczonym zakresie. W przypadku wydania tytułu wykonawczego, najczęściej na wskutek zasądzenia należności,… Czytaj dalej »W jakich przypadkach sąd może nadać klauzulę wykonalności na małżonka dłużnika?

Zawezwanie do próby ugodowej – nie zawsze skuteczna sztuczka wierzyciela na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia

  • przez

Zawezwanie do próby ugodowej – nie zawsze skuteczna sztuczka wierzyciela na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia Jednym z warunków skutecznego dochodzenia roszczeń przez wierzycieli jest ich wymagalność. Ze wspomnianą wymagalnością wiąże się okres, przez który wierzyciel może dochodzić roszczenia zazwyczaj ograniczony terminem ustawowym lub umownym. Po tym okresie dłużnik może podnieść tzw. zarzut przedawnienia skutkujący uchyleniem się od obowiązku spłaty należności na rzecz wierzyciela. Zawezwanie do próby ugodowej przed sądem – jak to działa? W orzecznictwie… Czytaj dalej »Zawezwanie do próby ugodowej – nie zawsze skuteczna sztuczka wierzyciela na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia