Przejdź do treści

dłużnik

Czy częściowa spłata zadłużenia oznacza uznanie roszczenia w całości?

  • przez

Czy częściowa spłata zadłużenia oznacza uznanie roszczenia w całości? Zgodnie z art. 123 § 1 Kodeksu Cywilnego bieg terminu przedawnienia przerywa się: przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; przez wszczęcie mediacji. Uznanie roszczenia można podzielić na uznanie właściwe i… Czytaj dalej »Czy częściowa spłata zadłużenia oznacza uznanie roszczenia w całości?

W jakich przypadkach sąd może nadać klauzulę wykonalności na małżonka dłużnika?

  • przez

W jakich przypadkach sąd może nadać klauzulę wykonalności na małżonka? Z założenia wydawałoby się, że to wyłącznie dłużnik jest odpowiedzialny za zaciągnięte przez siebie zobowiązania. Istnieje jednak szereg sytuacji, które wyłączają tę zasadę. Oczywistym jest, że w przypadku przyjęcia spadku wprost, spadkobierca będzie odpowiedzialny za zobowiązania spadkodawcy. Takie rozwiązanie będzie miało również zastosowanie w przypadku zobowiązań zaciągniętych przez jednego z małżonków, choć w ograniczonym zakresie. W przypadku wydania tytułu wykonawczego, najczęściej na wskutek zasądzenia należności,… Czytaj dalej »W jakich przypadkach sąd może nadać klauzulę wykonalności na małżonka dłużnika?

Zawezwanie do próby ugodowej – nie zawsze skuteczna sztuczka wierzyciela na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia

  • przez

Zawezwanie do próby ugodowej – nie zawsze skuteczna sztuczka wierzyciela na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia Jednym z warunków skutecznego dochodzenia roszczeń przez wierzycieli jest ich wymagalność. Ze wspomnianą wymagalnością wiąże się okres, przez który wierzyciel może dochodzić roszczenia zazwyczaj ograniczony terminem ustawowym lub umownym. Po tym okresie dłużnik może podnieść tzw. zarzut przedawnienia skutkujący uchyleniem się od obowiązku spłaty należności na rzecz wierzyciela. Zawezwanie do próby ugodowej przed sądem – jak to działa? W orzecznictwie… Czytaj dalej »Zawezwanie do próby ugodowej – nie zawsze skuteczna sztuczka wierzyciela na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia