Przejdź do treści

admin

Zastrzeżenie numeru PESEL – w jakich przypadkach nowe rozwiązania dotyczące zakazu cesji i dochodzenia roszczenia będą miały zastosowanie

  • przez

Zastrzeżenie numeru PESEL – w jakich przypadkach nowe rozwiązania dotyczące zakazu cesji i dochodzenia roszczenia będą miały zastosowanie W lipcu 2023 r. podpisana została przez prezydenta RP ustawa z dnia 07 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości. Z uzasadnienia projektu tej ustawy wynika, iż nadrzędnym celem ustawodawcy było ograniczenie skutków kradzieży tożsamości, m.in. poprzez utrudnienie zaciągania zobowiązań w instytucjach zajmujących się udzielaniem pożyczek konsumenckich, w tym w… Czytaj dalej »Zastrzeżenie numeru PESEL – w jakich przypadkach nowe rozwiązania dotyczące zakazu cesji i dochodzenia roszczenia będą miały zastosowanie

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – pamiętaj o zgłoszeniu wierzytelności

  • przez

Getin Noble Bank S.A. ogłosił upadłość – pamiętaj o zgłoszeniu wierzytelności W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. Jest to ważny moment dla kredytobiorców, którzy zawarli z Getin Noble Bank tzw. umowę frankową. Obecnie najbardziej istotne znaczenie ma zgłoszenie wierzytelności przysługujących kredytobiorcom względem upadłego Banku, a to ze względu na fakt, że termin na zgłoszenie wynosi 30 dni od… Czytaj dalej »Upadłość Getin Noble Bank S.A. – pamiętaj o zgłoszeniu wierzytelności

Kolejne szkolenia przeprowadzone przez adwokata Mateusza Gawlasa, adwokat Annę Sobańską oraz doktoranta Kamila Kaplę w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

  • przez

Szkolenia przeprowadzone przez adwokata Mateusza Gawlasa, adwokat Annę Sobańską oraz doktoranta Kamila Kaplę w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie W dniach 17-18 oraz 21 lipca 2023 r. przez adw. Mateusza Gawlasa, adw. Annę Sobańską oraz doktoranta Kamila Kaplę zostały przeprowadzone szkolenia w Państwowym Gospodarstwie  Wodnym Wody Polskie w zakresie „Nowelizacji KPC w praktyce”

Postępowanie konsumenckie od 01 lipca 2023 r. – co warto wiedzieć ?

  • przez

Postępowanie konsumenckie od 01 lipca 2023 r. – co warto wiedzieć ?   Nowelizacja, która weszła w życie 1 lipca 2023 r. wprowadza zmiany dla przedsiębiorców a także konsumentów, dotyczące struktury pism procesowych oraz zmiany mające w intencji projektodawcy sprawniejsze działanie sądów w przebiegu postepowania cywilnego. Jednym z bardziej istotnych elementów tej nowelizacji jest dodanie nowego Działu IIB, regulującego postępowanie z udziałem konsumentów, który wychodzi naprzeciw konsumentom i ich oczekiwaniom co do zwiększenia zakresu ochrony… Czytaj dalej »Postępowanie konsumenckie od 01 lipca 2023 r. – co warto wiedzieć ?