Przejdź do treści

admin

Aplikant z pozytywnym wynikiem egzaminu adwokackiego!

  • przez

Aplikant z pozytywnym wynikiem egzaminu adwokackiego!​ Miło nam poinformować, że nasz aplikant – Sebastian Pettka uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy  dalszych sukcesów!

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE

  • przez

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE Prawo spadkowe w Polsce reguluje kwestie odpowiedzialności za długi spadkowe, które mogą stanowić poważne obciążenie dla spadkobierców. Odpowiedzialność ta jest uzależniona od sposobu przyjęcia spadku oraz od tego, czy spadkobierca złożył odpowiedni wykaz inwentarza albo sporządzono spis inwentarza. Przepis art. 1030 k.c. klasyfikuje kwestię odpowiedzialności spadkobiercy w dwóch okresach: od otwarcia spadku do jego przyjęcia oraz od chwili przyjęcia spadku. W pierwszym okresie odpowiedzialność jest ograniczona do majątku spadkowego (cum viribus… Dowiedz się więcej »ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE

Egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego –czas oczekiwania na przekazanie środków wierzycielowi

  • przez

Egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego – czas oczekiwania na przekazanie środków wierzycielowi Z dniem 25 marca 2024 r. weszła w życie nowelizacja wprowadzająca nowe brzmienie art. 8892 k.p.c. regulującego termin na przekazanie środków przez bank do którego komornik sądowy skierował zajęcie. Dotychczasowy przepis zawierał obowiązek wydania zajętych wierzytelności komornikowi po upływie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zajęciu. Jedynym wyjątkiem była egzekucja zaległych alimentów oraz rent, w przypadku których to bank był zobowiązany… Dowiedz się więcej »Egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego –czas oczekiwania na przekazanie środków wierzycielowi

Roszczenia pracownika związane z pracą zdalną

  • przez

Roszczenia pracownika związane z pracą zdalną Z dniem 07 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 01 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca przepisy prawne regulujące zagadnienie pracy zdalnej. Pojęcie pracy zdalnej przyjęte przez ustawodawcę jest szerokie i obejmuje każdy stosunek pracy (nie tylko na umowie o pracę). Pracą zdalną będzie więc każda praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo… Dowiedz się więcej »Roszczenia pracownika związane z pracą zdalną

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds