Przejdź do treści

egzekucja

Brak możliwości wszczęcia egzekucji na podstawie przedawnionego tytułu wykonawczego

  • przez

Brak możliwości wszczęcia egzekucji na podstawie przedawnionego tytułu wykonawczego Jedną z naczelnych zasad postępowania egzekucyjnego, jest zasada oddzielenia tego postępowania od postępowania rozpoznawczego, której to emanacją jest unormowanie skodyfikowane w art. 804 k.p.c. Zasada ta ograniczona jest zarówno kwestiami wynikającymi z literalnej wykładni art. 804 § 1 k.p.c., jak i art. § 2. Skutkuje ona zakazem badania przez organ egzekucyjny tytułu wykonawczego pod względem jego zasadności oraz wymagalności w zakresie zobowiązania nim stwierdzonego. Przepis ten… Dowiedz się więcej »Brak możliwości wszczęcia egzekucji na podstawie przedawnionego tytułu wykonawczego

Egzekucja uproszczona z nieruchomości – kiedy można ją wszcząć? Czym różni się od zwykłej egzekucji z nieruchomości?

  • przez

Egzekucja uproszczona z nieruchomości – kiedy można ją wszcząć? Czym różni się od zwykłej egzekucji z nieruchomości? Egzekucja z nieruchomości to najbardziej złożony i czasochłonny sposób egzekucji w zakresie świadczeń pieniężnych. Zanim dojdzie do licytacji organ egzekucyjny, musi podjąć szereg czynności i zawiadomień. M.in. nie może przystąpić do opisu i oszacowania, zanim nie wezwie dłużnika do spełnienia zobowiązana stwierdzonego tytułem wykonawczym w terminie dwóch tygodni. W niektórych przypadkach może zostać zastosowana znacznie szybsza procedura –… Dowiedz się więcej »Egzekucja uproszczona z nieruchomości – kiedy można ją wszcząć? Czym różni się od zwykłej egzekucji z nieruchomości?

Zwolnienie od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym

  • przez

Zwolnienie od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym W toku postępowania rozpoznawczego w postępowaniu cywilnym stronie przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zwolnienie strony od kosztów sądowych. Wniosek taki może zostać złożony w postępowaniu egzekucyjnym – a w niektórych przypadkach strona jest zwolniona z mocy ustawy. Uregulowania w tym zakresie znajdują się przede wszystkim w art. 45 – 47 ustawy z dn. 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Zwolnienie strony od obowiązku uiszczania opłat sądowych W… Dowiedz się więcej »Zwolnienie od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym

Czy komornicy mogą dochodzić kosztów egzekucji kilka lat po ich prawomocnym ustaleniu?

  • przez

Koszty egzekucji – czy komornik może ich dochodzić kilka lat po prawomocnym ustaleniu? Podczas naszej pracy już kilkukrotnie spotkaliśmy się z sytuacją, w której komornik wszczął egzekucję kosztów postępowań, które zakończyły się prawie 10 lat temu. Czy komornicy mogą w ten sposób dochodzić kosztów postępowania egzekucyjnego kilka, a nawet kilkanaście lat po ich prawomocnym ustaleniu? Czy jednak koszty egzekucji podlegają przedawnieniu? Jak wspomnieliśmy zdarzają się sprawy, w których komornicy dochodzą kosztów egzekucji dobre kilka lat… Dowiedz się więcej »Czy komornicy mogą dochodzić kosztów egzekucji kilka lat po ich prawomocnym ustaleniu?

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds