Przejdź do treści

kary porządkowe

Kary porządkowe w miejscu pracy

  • przez

Kary porządkowe w miejscu pracy Pracodawca został wyposażony w możliwość stosowania kar porządkowych wobec pracowników. Ich katalog zawarty jest w art. 108 k.p. – i jest to: Kara upomnienia, Kara nagany, Kara pieniężna. Katalog stosowanych kar z tytułu odpowiedzialności porządkowej ma charakter zamknięty, co oznacza, że pracodawca nie może zastosować kary niewymienionej w kodeksie pracy. Zastosowanie kary niewymienionej stanowi wykroczenie za które pracodawcy grozi kara grzywny w kwocie od 1000 do 30.000,00 zł (art. 281… Czytaj dalej »Kary porządkowe w miejscu pracy