Przejdź do treści

postepowanie egzekucyjne

Zwolnienie od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym

  • przez

Zwolnienie od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym W toku postępowania rozpoznawczego w postępowaniu cywilnym stronie przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zwolnienie strony od kosztów sądowych. Wniosek taki może zostać złożony w postępowaniu egzekucyjnym – a w niektórych przypadkach strona jest zwolniona z mocy ustawy. Uregulowania w tym zakresie znajdują się przede wszystkim w art. 45 – 47 ustawy z dn. 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Zwolnienie strony od obowiązku uiszczania opłat sądowych W… Czytaj dalej »Zwolnienie od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym