Przejdź do treści

tytuł wykonawczy

Brak możliwości wszczęcia egzekucji na podstawie przedawnionego tytułu wykonawczego

  • przez

Brak możliwości wszczęcia egzekucji na podstawie przedawnionego tytułu wykonawczego Jedną z naczelnych zasad postępowania egzekucyjnego, jest zasada oddzielenia tego postępowania od postępowania rozpoznawczego, której to emanacją jest unormowanie skodyfikowane w art. 804 k.p.c. Zasada ta ograniczona jest zarówno kwestiami wynikającymi z literalnej wykładni art. 804 § 1 k.p.c., jak i art. § 2. Skutkuje ona zakazem badania przez organ egzekucyjny tytułu wykonawczego pod względem jego zasadności oraz wymagalności w zakresie zobowiązania nim stwierdzonego. Przepis ten… Czytaj dalej »Brak możliwości wszczęcia egzekucji na podstawie przedawnionego tytułu wykonawczego