Przejdź do treści

Biuro Informacji Gospodarczej – czym jest BIG?

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.? ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.? Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.? Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.? Zapewne większość kojarzy lub spotkała się z tego typu podmiotami, jeżeli nie bezpośrednio, to chociaż ze słyszenia. Podmioty te są znane zapewne każdemu kto kiedykolwiek starał się np. o pożyczkę. W tym artykule postaramy się przybliżyć czym są i zajmują się tego typu podmioty.

Biuro informacji gospodarczej – cel istnienia

Oprócz biur informacji gospodarczej w Polsce działają także biura informacji kredytowej, które zostały omówione w innym artykule. Biura informacji gospodarczej (w skrócie BIG) są potocznie nazywane rejestrem dłużników. Celem tych podmiotów jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji gospodarczych dotyczących istnienia oraz wysokości konkretnych zobowiązań. Innymi słowy, gromadzą one z różnych źródeł dane dłużników.

Podstawą prawną, która  reguluje działanie i funkcjonowanie biur informacji gospodarczej jest ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu i wymianie informacji gospodarczych. Nadzór nad działalnością owych biur sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki w zakresie zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z ustawą oraz regulaminem. Co istotne, wyżej wymienione biura są firmami prywatnymi. Co za tym idzie nie są to więc instytucje państwowe czy samorządowe. Tym samym wbrew występującym w nazwach tych podmiotów sformułowań typu „krajowy”, biura informacji gospodarczej to podmioty komercyjne, które posiadają formę prawną spółki akcyjnej.

Jak zarabiają BIG-i?

Skoro są to podmioty prywatne, to w takim przypadku może pojawić się kolejne pytanie. Mianowicie na czym więc zarabiają tego typu biura? Odpowiedź jest prosta – na handlu danymi oraz informacjami. Warto zauważyć, że by wpisać danego dłużnika do rejestru biura informacji gospodarczej, wierzyciel jest zobowiązany uiścić stosowną opłatę. Dodatkowo, udostępnienie informacji o podmiotach znajdujących się w rejestrze także jest odpłatne. Wobec tego schemat działania tego typu biur jest jasny. Gromadzą one i przechowują dane, a następnie pobierają opłaty zarówno od wierzycieli, jak i dłużników

Dostęp do danych i informacji

Wszelkie zasady oraz warunki zgłaszania do BIG-ów informacji o zobowiązaniach i dłużnikach reguluje wspominana ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ustawa dzieli potencjalnych dłużników na tych, którzy są konsumentami i tych niebędących konsumentami (przedsiębiorcy). Do rejestru BIG-ów mają dostęp liczne instytucje oraz podmioty. Głownie mowa tu o takich, które udzielają zobowiązań finansowych w tym m. in. banki, firmy pożyczkowe czy sklepy. Informacje dotyczące zadłużenia danej osoby mogą skutkować odrzuceniem wniosku o ewentualną pożyczkę lub kredyt. Nie pozwolą mu także na skorzystanie ze sprzedaży ratalnej lub leasingu. 

Wpisy w rejestrach BIG-ów na temat przedsiębiorców mogą sprawić, że staną się oni nierzetelnymi partnerami w oczach ich potencjalnych kontrahentów. Wpisanie danych do biura informacji gospodarczej może utrudniać zaciąganie kolejnych zobowiązań czy nawiązywanie współpracy z potencjalnymi kontrahentami. W tym miejscu należy dodać, że wierzyciel może dokonać wpisu danych do wybranego biura, jak i do wszystkich łącznie. Aktualnie, przedsiębiorcy otrzymują informacje na temat każdego przedsiębiorcy (łącznie z informacją o sobie samym) oraz o konsumentach (ale za ich pisemną zgodą). Konsumenci natomiast uzyskają wiadomości na temat dowolnego przedsiębiorcy (bez żadnych ograniczeń) oraz na temat siebie (bezpłatnie co sześć miesięcy). Konsumenci nie mogą uzyskać informacji na temat innych konsumentów.

Jakkolwiek wyżej opisane biura wydają się mieć pozytywną działalność i wydają się być pożyteczne, to jednak nie rzadko dochodzi do sytuacji, w których informacje przekazane przez wierzyciela na temat potencjalnego dłużnika do BIK-u są nieprawdzie lub nieaktualne. Najogólniej rzecz ujmując w takim przypadku powinny one ulec wykreśleniu lub powinna zostać zawieszona ich publikacja na czas wyjaśnienia.  Bywa jednak tak, że wciąż istnieją utrudniając przy tym danej osobie lub firmie działalność.

Więcej artykułów

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds