W ostatnim czasie zauważyliśmy, że prowadzone są liczne egzekucje na rzecz firm, które już nie istnieją. Jedną z takich firm jest Trigon Profit V Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Biorąc pod uwagę powszechność prowadzonych egzekucji na rzecz wyżej wymienionej firmy zdecydowaliśmy się poinformować Krajową Radę Komorniczą o zaistniałym fakcie.