Przejdź do treści

Blog

Regres ubezpieczeniowy w przypadku zbiegnięcia z miejsca zdarzenia

  • przez

Regres ubezpieczeniowy w przypadku zbiegnięcia z miejsca zdarzenia W świecie ubezpieczeń komunikacyjnych istnieje wiele pojęć, które mogą wydawać się skomplikowane dla przeciętnego kierowcy. Jednym z takich pojęć jest regres ubezpieczeniowy, szczególnie w kontekście sytuacji, gdy sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest regres ubezpieczeniowy i jakie są jego konsekwencje. Co to jest regres ubezpieczeniowy? Zgodnie z art. 43 pkt 4 Ustawy Ubezpieczenia Obowiązkowe „Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w… Dowiedz się więcej »Regres ubezpieczeniowy w przypadku zbiegnięcia z miejsca zdarzenia

„Zasada pełnego odszkodowania” – Dowiedz się co to takiego.

  • przez

„Zasada pełnego odszkodowania” – Dowiedz się co to takiego. Zgodnie z treścią art. 361 § 2 KC, zobowiązany do naprawienia szkody ponosi odpowiedzialność nie tylko za straty, które poszkodowany poniósł, ale również za utratę korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Tym samym ustawodawca wprowadził do polskiego porządku prawnego zasadę pełnego odszkodowania, mającą niemałe znaczenie dla poszkodowanych, którzy bardzo często stoją przed trudnym zadaniem, polegającym na określeniu wysokości poniesionej przez siebie szkody. Powyższa… Dowiedz się więcej »„Zasada pełnego odszkodowania” – Dowiedz się co to takiego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE

  • przez

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE Prawo spadkowe w Polsce reguluje kwestie odpowiedzialności za długi spadkowe, które mogą stanowić poważne obciążenie dla spadkobierców. Odpowiedzialność ta jest uzależniona od sposobu przyjęcia spadku oraz od tego, czy spadkobierca złożył odpowiedni wykaz inwentarza albo sporządzono spis inwentarza. Przepis art. 1030 k.c. klasyfikuje kwestię odpowiedzialności spadkobiercy w dwóch okresach: od otwarcia spadku do jego przyjęcia oraz od chwili przyjęcia spadku. W pierwszym okresie odpowiedzialność jest ograniczona do majątku spadkowego (cum viribus… Dowiedz się więcej »ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE

Egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego –czas oczekiwania na przekazanie środków wierzycielowi

  • przez

Egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego – czas oczekiwania na przekazanie środków wierzycielowi Z dniem 25 marca 2024 r. weszła w życie nowelizacja wprowadzająca nowe brzmienie art. 8892 k.p.c. regulującego termin na przekazanie środków przez bank do którego komornik sądowy skierował zajęcie. Dotychczasowy przepis zawierał obowiązek wydania zajętych wierzytelności komornikowi po upływie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zajęciu. Jedynym wyjątkiem była egzekucja zaległych alimentów oraz rent, w przypadku których to bank był zobowiązany… Dowiedz się więcej »Egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego –czas oczekiwania na przekazanie środków wierzycielowi

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds