Przejdź do treści

Blog

Roszczenia pracownika związane z pracą zdalną

  • przez

Roszczenia pracownika związane z pracą zdalną Z dniem 07 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 01 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca przepisy prawne regulujące zagadnienie pracy zdalnej. Pojęcie pracy zdalnej przyjęte przez ustawodawcę jest szerokie i obejmuje każdy stosunek pracy (nie tylko na umowie o pracę). Pracą zdalną będzie więc każda praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo… Czytaj dalej »Roszczenia pracownika związane z pracą zdalną

Przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

  • przez

Przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym Jednym ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych pozostaje egzekucja z ruchomości. Egzekucja tym sposobem pozostaje znacznie mniej skomplikowana niż w przypadku egzekucji z nieruchomości, lecz może wymagać więcej działań po stronie wierzyciela oraz organu egzekucyjnego niż w przypadku egzekucji z wierzytelności, wynagrodzenia za pracę czy emerytury. Zasadniczym sposobem  sprzedaży zajętych ruchomości – po ich oszacowaniu oraz uprawomocnieniu zajęcia jest sprzedaż w drodze licytacji publicznej. Wierzyciel nie musi… Czytaj dalej »Przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

Zastrzeżenie numeru PESEL – w jakich przypadkach nowe rozwiązania dotyczące zakazu cesji i dochodzenia roszczenia będą miały zastosowanie

  • przez

Zastrzeżenie numeru PESEL – w jakich przypadkach nowe rozwiązania dotyczące zakazu cesji i dochodzenia roszczenia będą miały zastosowanie W lipcu 2023 r. podpisana została przez prezydenta RP ustawa z dnia 07 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości. Z uzasadnienia projektu tej ustawy wynika, iż nadrzędnym celem ustawodawcy było ograniczenie skutków kradzieży tożsamości, m.in. poprzez utrudnienie zaciągania zobowiązań w instytucjach zajmujących się udzielaniem pożyczek konsumenckich, w tym w… Czytaj dalej »Zastrzeżenie numeru PESEL – w jakich przypadkach nowe rozwiązania dotyczące zakazu cesji i dochodzenia roszczenia będą miały zastosowanie

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – pamiętaj o zgłoszeniu wierzytelności

  • przez

Getin Noble Bank S.A. ogłosił upadłość – pamiętaj o zgłoszeniu wierzytelności W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. Jest to ważny moment dla kredytobiorców, którzy zawarli z Getin Noble Bank tzw. umowę frankową. Obecnie najbardziej istotne znaczenie ma zgłoszenie wierzytelności przysługujących kredytobiorcom względem upadłego Banku, a to ze względu na fakt, że termin na zgłoszenie wynosi 30 dni od… Czytaj dalej »Upadłość Getin Noble Bank S.A. – pamiętaj o zgłoszeniu wierzytelności

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds