Przejdź do treści

Blog

Mieszkanie albo dom w masie upadłości

  • przez

Mieszkanie albo dom w masie upadłości – pamiętaj aby złożyć wniosek o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.   Większość dłużników decydujących się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie posiada już majątku mogącego stanowić składniki masy upadłości, a w szczególności nie posiada nieruchomości. Stan ich niewypłacalności zachodzi bowiem na długo przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku, a do tego czasu prowadzone są już wobec nich liczne postępowania egzekucyjne skutkujące nierzadko zbyciem nieruchomości. Zdarzają… Czytaj dalej »Mieszkanie albo dom w masie upadłości

Wpływ postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego na egzekucję komorniczą

  • przez

Wpływ postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego na egzekucję komorniczą Wielu z naszych Klientów boryka się z problemem toczących się wobec nich postępowań egzekucyjnych i całym spektrum uciążliwości z tym związanych. Egzekucje komornicze dotyczą bowiem ich wynagrodzenia, rachunków bankowych, ruchomości, wierzytelności czy też nieruchomości. Sytuacje powyższe nie rzadko całkowicie paraliżują ich aktywność zawodową czy gospodarczą prowadząc jedynie do pogłębiania poczucia braku sensu podejmowania przez nich jakichkolwiek działań mogących poprawić sytuację materialną. Podejmując się pomocy prawnej kancelaria rozważa… Czytaj dalej »Wpływ postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego na egzekucję komorniczą

Hipoteka – to tylko zabezpieczenie wierzytelności, a nie prawo własności

  • przez

Hipoteka – to tylko zabezpieczenie wierzytelności, a nie prawo własności. W praktyce zawodowej Klienci bardzo często zadają nam pytania czy brak zapłaty raty kredytu albo wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank wiąże się z automatycznym przejęciem nieruchomości zabezpieczonej hipoteką, a w konsekwencji jej utratą przez Klienta. Utożsamiają oni bowiem ustanowioną na nieruchomości hipotekę z prawem własności mylnie sądząc, że przysługuje ona właśnie bankowi.  Z tego powodu często nie korzystają również ze swoich praw jako właścicieli czego… Czytaj dalej »Hipoteka – to tylko zabezpieczenie wierzytelności, a nie prawo własności

Czy komornik sądowy może zająć cały majątek ruchomy?

  • przez

Czy komornik sądowy może zająć cały majątek ruchomy? Komornik sądowy, niezależnie od tego czy wierzyciel wskazał we wniosku egzekucyjnym egzekucję z ruchomości jako sposób prowadzenia egzekucji świadczenia pieniężnego, uprawniony jest dokonać w toku postępowania egzekucyjnego zajęcia nieruchomości dłużnika. Sądowy organ egzekucyjny nie może jednak zająć wszystkich rzeczy należących do dłużnika – ustawodawca bowiem wymienił szereg ograniczeń, w tym przedmiotowych, wyłączających możliwość skierowania do nich egzekucji. Znaczna część ograniczeń egzekucji została wymieniona w art. 829 i… Czytaj dalej »Czy komornik sądowy może zająć cały majątek ruchomy?