Przejdź do treści

Blog

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – pamiętaj o zgłoszeniu wierzytelności

  • przez

Getin Noble Bank S.A. ogłosił upadłość – pamiętaj o zgłoszeniu wierzytelności W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. Jest to ważny moment dla kredytobiorców, którzy zawarli z Getin Noble Bank tzw. umowę frankową. Obecnie najbardziej istotne znaczenie ma zgłoszenie wierzytelności przysługujących kredytobiorcom względem upadłego Banku, a to ze względu na fakt, że termin na zgłoszenie wynosi 30 dni od… Dowiedz się więcej »Upadłość Getin Noble Bank S.A. – pamiętaj o zgłoszeniu wierzytelności

Postępowanie konsumenckie od 01 lipca 2023 r. – co warto wiedzieć ?

  • przez

Postępowanie konsumenckie od 01 lipca 2023 r. – co warto wiedzieć ?   Nowelizacja, która weszła w życie 1 lipca 2023 r. wprowadza zmiany dla przedsiębiorców a także konsumentów, dotyczące struktury pism procesowych oraz zmiany mające w intencji projektodawcy sprawniejsze działanie sądów w przebiegu postepowania cywilnego. Jednym z bardziej istotnych elementów tej nowelizacji jest dodanie nowego Działu IIB, regulującego postępowanie z udziałem konsumentów, który wychodzi naprzeciw konsumentom i ich oczekiwaniom co do zwiększenia zakresu ochrony… Dowiedz się więcej »Postępowanie konsumenckie od 01 lipca 2023 r. – co warto wiedzieć ?

Fakt przedawnienia roszczenia wierzyciela względem dłużnika i odstąpienie od dochodzenia przedawnionych należności na drodze postępowania sądowego, nie tworzy w majątku dłużnika przychodu, a tym samym konieczności zapłaty podatku.

  • przez

Fakt przedawnienia roszczenia wierzyciela względem dłużnika i odstąpienie od dochodzenia przedawnionych należności na drodze postępowania sądowego, nie tworzy w majątku dłużnika przychodu, a tym samym konieczności zapłaty podatku. W pierwszej kolejności należy wskazać, że stosownie do treści art. 117 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże… Dowiedz się więcej »Fakt przedawnienia roszczenia wierzyciela względem dłużnika i odstąpienie od dochodzenia przedawnionych należności na drodze postępowania sądowego, nie tworzy w majątku dłużnika przychodu, a tym samym konieczności zapłaty podatku.

Czy częściowa spłata zadłużenia oznacza uznanie roszczenia w całości?

  • przez

Czy częściowa spłata zadłużenia oznacza uznanie roszczenia w całości? Zgodnie z art. 123 § 1 Kodeksu Cywilnego bieg terminu przedawnienia przerywa się: przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; przez wszczęcie mediacji. Uznanie roszczenia można podzielić na uznanie właściwe i… Dowiedz się więcej »Czy częściowa spłata zadłużenia oznacza uznanie roszczenia w całości?

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds