Przejdź do treści

Blog

Wierzyciel musi oddać dłużnikowi nienależne świadczenie

  • przez

Wierzyciel musi oddać dłużnikowi nienależne świadczenie Pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (np. nakazu zapłaty, wyroku, ugody sądowej, aktu notarialnego, bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności) przez Sąd na skutek pozwu lub wniosku dłużnika stanowi pierwszy istotny krok w obronie jego praw przed nieuzasadnionymi najczęściej, roszczeniami wierzyciela. Skutkiem powyższego jest m.in. umorzenie  toczącej się przeciwko dłużnikowi egzekucji i obciążenie jej kosztami wierzyciela.  Niestety, dłużnicy często zapominają, iż uchylenie lub zmiana tytułu wykonawczego powoduje zmianę charakteru dokonanego… Czytaj dalej »Wierzyciel musi oddać dłużnikowi nienależne świadczenie

Dłużnik alimentacyjny nie jest skazany na Komornika

  • przez

Dłużnik alimentacyjny nie jest skazany na Komornika Egzekucja alimentów bardzo często nie służy egzekwowaniu zaległych rat alimentacyjnych, a jedynie szykanowaniu dłużnika przez wierzyciela, najczęściej obecnego lub byłego małżonka uprawnionego do odbioru zasądzonych świadczeń alimentacyjnych przysługujących uprawnionym dzieciom stron. Komornik sądowy nie jest władny do badania czy dochodzone roszczenie alimentacyjne rzeczywiście istnieje (art. 804 k.p.c.) co w praktyce oznacza, że wyłącznie wierzyciel (małżonek dłużnika działający w imieniu małoletnich) jako dysponent postępowania egzekucyjnego władny jest umorzyć postępowanie… Czytaj dalej »Dłużnik alimentacyjny nie jest skazany na Komornika

Odpowiedzialność członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

  • przez

Odpowiedzialność członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Od dłuższego już czasu nasila się praktyka dochodzenia przez wierzycieli roszczeń od członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (at. 299 k.s.h.) po uzyskaniu postanowień o bezskuteczności egzekucji wobec dłużnych spółek. Co gorsza, utrwala się całkowicie nieuzasadniona praktyka kierowania przez wierzycieli spraw na drogę postępowania sądowego w postępowaniu upominawczym mającym z zasady zakończyć spór po wydaniu nakazu zapłaty. Wynika to bowiem stąd, iż w ocenie wierzycieli powołany powyżej przepis… Czytaj dalej »Odpowiedzialność członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawa konsumenta w przypadku wad zakupionego produktu

  • przez

Prawa konsumenta w przypadku wad zakupionego produktu Nierzadko w życiu bywa tak, że jakiś czas po udanych zakupach pojawiają się pewne wady zakupionych przez nas rzeczy. Jakby tego było mało, zdarzają się również sytuacje,w których sprzedawca nie tylko nie informuje konsumenta o przysługujących mu prawach, ale także w ogóle ich nie uznaje. Niekiedy dochodzi nawet do przypadków, w których sprzedawcy świadomie wykorzystują niewiedzę konsumentów i chociaż przepisy w tym zakresie wydają się być jasne, to… Czytaj dalej »Prawa konsumenta w przypadku wad zakupionego produktu

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds