Przejdź do treści

Blog

Elektroniczne postępowanie upominawcze wciąż atrakcyjne dla wierzycieli

  • przez

Elektroniczne postępowanie upominawcze wciąż atrakcyjne dla wierzycieli Blisko połowa spraw w sądach powszechnych jest załatwiana w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU). Zgodnie z informacjami zawartymi w „Podstawowej informacji o działalności sądów powszechnych” opracowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w I półroczu 2017 roku 3,8 mln spraw stanowiły sprawy załatwiane w wydziałach Ksiąg Wieczystych, sprawy rejestrowe i sprawy załatwiane w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Wysoce prawdopodobne jest, iż struktura załatwień spraw w sądach powszechnych w II półroczu 2017 wyglądała bardzo podobnie.… Czytaj dalej »Elektroniczne postępowanie upominawcze wciąż atrakcyjne dla wierzycieli

Wniosek dłużnika o uchylenie lub zmianę postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia – koszty postępowania zabezpieczającego

  • przez

Wniosek dłużnika o uchylenie lub zmianę postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia – koszty postępowania zabezpieczającego Postępowanie zabezpieczające ma – co do zasady – charakter incydentalny i służebny względem postępowania rozpoznawczego. Art. 745 § 1 k.p.c. wskazuje jako regułę, że rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zabezpieczającego następuje w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie łącznie z pozostałymi kosztami, przy odpowiednim zastosowaniu zasad związanych z ostatecznym wynikiem postępowania. Odstępstwo od niej przewidziane w § 2 dotyczy sytuacji zabezpieczenia przedprocesowego i… Czytaj dalej »Wniosek dłużnika o uchylenie lub zmianę postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia – koszty postępowania zabezpieczającego

W obronie przed windykacją przedawnionych roszczeń

  • przez

W obronie przed windykacją przedawnionych roszczeń „W obronie przed windykacją przedawnionych roszczeń” – komentarz do proponowanych zmian Ministerstwa Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem ustawy, który przewiduje m.in. obowiązek badania przez sąd z urzędu, czy roszczenie, którego zasądzenia żąda wierzyciel, uległo przedawnieniu. Na stronie resortu czytamy: „nie może być tak, że za osobą, która wiele lat temu nieopatrznie nie dopłaciła kilku złotych do rachunku, latami ciągnie się narastające zadłużenie, a nieświadomość dłużników wykorzystują firmy windykacyjne.… Czytaj dalej »W obronie przed windykacją przedawnionych roszczeń

Skip tracing – nieuprawniona praktyka windykacyjna

  • przez

Skip tracing – nieuprawniona praktyka windykacyjna W ostatnim czasie wiele z podmiotów specjalizujących się w dochodzeniu roszczeń (firm windykacyjnych) działających w imieniu wierzycieli afiszuje się zwiększeniem tzw. skuteczności ściągalności długów za sprawą stosowania metody zwanej „skip tracingiem”. Jak wskazują firmy windykcyjne przez w/w pojęcie należy rozumieć sztukę wyszukiwania informacji o dłużniku i jego majątku m.in. w  internecie, na portalach społecznościowych, portalach aukcyjnych, forach i grupach dyskusyjnych, poprzez czynności terenowe tzw. inspektorów terenowych, od rodziny, znajomych… Czytaj dalej »Skip tracing – nieuprawniona praktyka windykacyjna